NYHETER

Drömläge för unikt bostadsbyggande i Boden 
Drömläge för unikt bostadsbyggande i Boden 

Bostadsbolaget Covitum AB vill köpa upp och utveckla ett av Bodens mest attraktiva kvarter. Där tänker de ta begreppet hållbara bostäder till nästa nivå med hjälp av ett helt eget koncept. 

Det har spekulerat kring kvarteret Narcissen en längre tid. Vad ska hända med ett Bodens mest intressanta områden? Ska det bli affärer, bostäder, hotell eller någonting annat. 

På måndagens kommunstyrelsesammanträde kom svaret. 

Bostadsbolaget Covitum AB beviljades då markanvisning, en form av förköpsrätt, till hela kvarteret. 

Kommunen och företaget har en längre tid diskuterat utvecklingspotentialen för området mellan Almgatan och Kyrkgatan, mitt emot Stora Coop, och där har Covitum presenterat ett förslag som sticker ut. Ett förslag som de vill att bodensarna ska kunna känna sig stolta över och som bidrar till en unik attraktionskraft inför den samhällsomställning som Boden står inför. 

– Covitums hållbara satsning och koncept går i linje med vår vision som vi kallar: Det goda livet. Det är ett bostadsprojekt som är unikt, inte bara för Boden utan för Sverige. Att de väljer att använda Boden som ett skyltfönster mot resten av landet visar också på hur attraktivt det är att bygga här, säger Claes Nordmark, kommunalråd i Boden. 

En skiss på hur framtidens kvarter kan komma att se ut. Träbyggnader i olika storlekar och en lummig inramning av grönska.

Projektvisionen ”En doft av skog” är enligt Covitum en plats för en social, trygg och trivsam återhämtning för den moderna och aktiva människan. Ambitionen är att skapa plats för en hållbar vardag, där människan, tekniken, mobilitet och miljön är i symbios och där social gemenskap står i centrum. 

Konceptet handlar både om hållbart byggande, men också om hållbart boende. 

Unikt koncept

Det finns bland annat en uttalad träbyggnadsstrategi som går ut på att byggnaderna görs helt i trä så långt det är möjligt. Detta för att maximera lagringen av koldioxid och utesluta energikrävande material som betong och metaller. 

– Vi vill sänka vårt koldioxidsavtryck så mycket som det går. Därför är det viktigt för oss att bygga hållbart och att planera byggnaderna så att vi kan minska på koldioxidsutsläppen även ur ett långsiktigt perspektiv, säger Ingvor Sundbom, vd för Covitum. 

Men det som kanske framför allt skiljer sig är konceptet kring boendet. Det handlar om att skapa olika typer av gemensamhetsytor för att öka flödet av människor och skapa spontana mötesplatser. 

– Du kommer fortfarande att ha din lägenhet precis som vanligt, men där vi skiljer oss från den traditionella aktören är att de boende också kommer ha tillgång till väldigt stora gemensamhetsytor vilket vi tror medverkar till ökad trivsel, mindre ensamhet och därigenom också till social hållbarhet. 

Företaget hoppas nu att etableringen i Boden ska bli ett skyltfönster för konceptet på andra platser i Sverige och att andra inom branschen ska se fördelarna med att tänka hållbart i fler led än det materiella. 

– Vi kan inte tänka oss en bättre plats att genomföra den här satsningen på än i Boden. Det är kanske en av landets mest spännande städer utifrån allt som händer där. Vi tror också att vårat koncept ligger helt rätt med tanke på att det kommer flytta dit människor som kanske har sin familj och släkt på en annan ort, säger Ingvor Sundbom 

Beskrivning av förslaget som presenterades för kommunstyrelsen:

  • Innerträdgård och kvartersmark – utmärks av växtlighet och grönskande parkområde, där biologisk mångfald står i centrum, tillsammans med social gemenskap och aktiviteter. Allt ifrån fjärilshotell och vackra fördröjningsåtgärder i form av planteringar och genomsläppliga markbeläggningar, skall höja människors välbefinnande och skapa förutsättningar för eventuella klimatutmaningar. Den biologiska mångfalden och växtligheten skall även omges av funktionella uppvärmda bänkar, mötesplatser och ljussättning med fokus på att skapa harmoni och möjlighet för återhämtning under årets alla dagar.

  • Genomgående gemensamhetsytor – aktiva genomgående gemensamhetsytor och funktioner i bottenplanets delar, skapar ett ökat flöde av människor och tillfälle för spontana möten.

  • Träbyggnadsstrategi – Under skogens uppväxt tas koldioxid upp från atmosfären och binds in i biomassan. Byggnation sker därför i trä (stomme, varierande fasader, interiöra ytor och inredning), så långt det är möjligt, för att maximera CO2-lagringen och utesluta energikrävande material såsom betong och metaller.

  • Innovativa terrasser – passager mellan huskropparna utvecklas innovativt för att erbjuda gröna och lummiga terrasser med odling.

  • Planlösning – i lägenheterna fokuseras på ljusföring och genomtänkta siktlinjer. Samtliga lägenheter kommer ha tillgång till en fransk balkong med odlingslåda med nära anslutning till sociala gröna terrasser.

  • Taklandskap och huskroppar – genom ett taklandskap med variation i form och höjd och en tydlig uppdelning av huskropparna skapas en fin variation och läsbarhet av funktion och skala.
  • Biotoptak – grönska på tak skapar många goda tekniska funktioner för avrinning och livsmiljöer för flora och fauna.

  • Solceller – täcker delar av byggnadernas energibehov

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

2 juni 2022
Lilium Fastigheter AB vill köpa två tomter i centrala Boden och bygga nya hyresrätter. Den 16 maj ska kommunstyrelsen avgöra om[...]

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Här är duon som tar världen till Boden

Växthus som drivs av spillvärme, markstationer som kommunicerar med satelliter och framtidens elnätslösning. Möt affärsutvecklarna som ligger bakom flera stora projekt

Byggboom på Boden Business Park

En matbutik, ett hälsonav och ett hotellkomplex med entreprenörsboende. Nu växer nya verksamheter fram invid Boden Business Park i Sävast.

KATEGORIER

Vill du hänga med?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter om Bodens utveckling direkt i brevlådan!