Händer på sajt

H2 Green steel logo

Information från H2 Green Steel

Väg 605 avstängd fram till 28 februari 2023

Just nu pågår arbete med markberedning på vårt sajtområde, vilket innebär att ett stort antal tunga transporter regelbundet passerar över väg 605.

Förflyttning av jordmassor på sajtområdet kommer att fortsätta under månaderna framöver. Av säkerhetsskäl kommer därför den del av väg 605 som passerar genom H2 Green Steels område att fortsättningsvis vara avstängd, i första hand, fram till den 28 februari 2023. 

Omledning sker via väg 383 och väg 356, följ orange hänvisning. Efter en grundlig säkerhetsbedömning bedömer vi på H2 Green Steel att vägen kan komma att förbli permanent avstängd. 

– Det är viktigt att komma ihåg att delar av väg 605 går längs en byggarbetsplats. Upp till 70 ton tunga fordon korsar vägen flera gånger varje dag, och att röra sig på området i bil eller till fots kan vara förenat med livsfara. Säkerheten för Bodensare och de som jobbar på vår sajt kommer alltid att vara vår högsta prioritet, och det ligger till grund för vår bedömning av att låta väg 605 bli permanent avstängd, säger Thomas Mohlén, koncernsäkerhetschef på H2 Green Steel.

Vy över H2 Green Steels område

Bild över H2 Green Steels sajt där 70 ton tunga fordon korsar vägen flera gånger per dag.

Följ vår resa via Instagram

Följ gärna vår H2GS Boden-instagram, där uppdaterar vi med jämna mellanrum från arbete på sajt.

Arbetet på sajten

Efter att ha fått en så kallad byggdom av Mark- och Miljödomstolen den 1 juli år – ett resultat av en rekordsnabb tillståndsprocess och god dialog mellan de delaktiga parterna – har vi nu börjat markbereda ute på vår sajt utanför Norra Svartbyn, och i augusti tog vi även officiellt det första spadtaget för vårt bygge – tillsammans med barn till anställda i vår H2 Green Steel-familj. Arbetet på det ungefär 270 hektar stora sajtområdet pågår nu för fullt och är uppdelat i olika faser – med start i just förberedande markarbeten. Detta inkluderar att flytta stora mängder jord, bygga vägar på sajt och stängsla in sajtområdet.

Vi besökte H2 Green Steels byggarbetsplats

Spela video om Vy över H2GS anläggning

Första spadtaget för H2 Green Steel

Spela video om Kommunalrådet på H2 Green Steel

Lämna feedback till H2 Green Steel

Om du har gjort en observation eller har feedback kring något som rör vår verksamhet vill vi gärna veta det. Feedback kan exempelvis gälla trafik, ljudnivåer eller annan observation. Dina upplevelser är viktiga för oss.

Hur lämnar jag feedback?
Du kan lämna in synpunkter skriftligt genom formuläret. När du klickar på ”Submit”, ger du även ditt godkännande till att H2 Green Steel lagrar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas. Beroende på vad ärendet gäller, kan det bli aktuellt att vi kontaktar dig för återkoppling. Du kan självklart vara anonym i formuläret, men för eventuell återkoppling behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Vad händer efter att jag har lämnat in formuläret?
H2 Green Steel hanterar samtliga inkomna svar från formuläret. Informationen hanteras konfidentiellt inom H2 Green Steel. Beroende på vad ärendet gäller, kan det bli aktuellt att vi kontaktar dig för återkoppling.

Anmäl dig till Bodenxt nyhetsbrev