Händer på sajt

H2 Green steel logo

Information från H2 Green Steel

Trafik

Under 2024 går vi in i en ny och mer intensiv fas i byggandet av vårt stålverk vilket innebär ökad trafik till och från vårt verksamhetsområde. Vi utvärderar många olika vägalternativ för transporter och samarbetar med flertalet kommuner samt Trafikverket gällande vägvalen och eventuella åtgärder för dessa.

Sprängning på området

Det pågår arbete med sprängningar på vårt sajtområde. Det sker huvudsakligen under veckodagar på eftermiddagen, men avvikelser kan förekomma. En varningssignal kommer att ljuda innan en sprängning genomförs. 

Sprängningarna kan ge upphov till vibrationer i marken. Vibrationsmätare har monterats på berörda närliggande fastigheter som fått särskild information om detta. 

Det genomförs även mindre sprängningar av stenblock på området. Detta planeras pågå under månaderna framöver och sker på vardagar mellan 07:00-19:00. Arbetet möjliggör återanvändning av material på vårt område. Det i sin tur gör att antalet transporter som annars skulle behövas för att transportera in material till området blir mindre.

Pålningsarbete

Det pågår pålningsarbete på vårt sajtområde. Det är ett sätt att göra markförstärkande åtgärder. Vi planerar att påla marken där stålverket ska stå eftersom den verksamheten utgör särskilt tung belastning på marken. 

Vi använder borrade stålpålar, vilket är en särskilt relevant metod när det är höga laster och kravet på precision är högt.  

Följ vår resa via Instagram

Följ gärna vår instagram för Boden, där uppdaterar vi med jämna mellanrum om arbete på vår sajt.

Informationsutskick

Du kan ta del av informationsutskick som rör vår verksamhet genom att anmäla din mejladress och telefonnummer via länken nedan. Det är även möjligt att välja vilken stadsdel du bor i för att vi ska skicka den information som är mest relevant för just för dig. 

Arbetet på sajten

Efter att ha fått en så kallad byggdom av Mark- och Miljödomstolen den 1 juli 2022 – ett resultat av en rekordsnabb tillståndsprocess och god dialog mellan de delaktiga parterna – kunde vi påbörja markbereda ute på vår sajt utanför Norra Svartbyn. Arbetet har sedan dess på det ungefär 270 hektar stora sajtområdet pågått för fullt i olika faser.

I november 2023 reste vi den första stålkonstruktionen på vår site. Det var startskottet för en ny viktig fas som fortsätter under 2024 där vi parallellt med fortsatt markarbete börjar med anläggningsarbeten och själva bygget som ska rymma vårt framtida stålverk.

I mars 2024 gjöt vi fundamentet till det DRI-torn som i framtiden kommer stå hela 145 meter högt.

På grund av arbetet på site är väg 605 avstängd. Omledning sker via väg 383 och väg 356, följ orange hänvisning. 

H2 Green Steels sajtområde, maj 2024

Första stålkonstruktionen på site, november 2023

Lämna feedback till H2 Green Steel

Om du har gjort en observation eller har feedback kring något som rör vår verksamhet vill vi gärna veta det. Feedback kan exempelvis gälla trafik, ljudnivåer eller annan observation. Dina upplevelser är viktiga för oss.

Hur lämnar jag feedback?
Du kan lämna in synpunkter skriftligt genom formuläret. När du klickar på ”Submit”, ger du även ditt godkännande till att H2 Green Steel lagrar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas. Beroende på vad ärendet gäller, kan det bli aktuellt att vi kontaktar dig för återkoppling. Du kan självklart vara anonym i formuläret, men för eventuell återkoppling behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Vad händer efter att jag har lämnat in formuläret?
H2 Green Steel hanterar samtliga inkomna svar från formuläret. Informationen hanteras konfidentiellt inom H2 Green Steel. Beroende på vad ärendet gäller, kan det bli aktuellt att vi kontaktar dig för återkoppling.

Anmäl dig till Bodenxt nyhetsbrev