Händer på sajt

H2 Green steel logo

Information från H2 Green Steel

Väg 605 fortsatt avstängd

Arbetet med markberedningen på vårt sajtområde fortsätter. Av säkerhetsskäl kommer den del av väg 605 som passerar genom H2 Green Steels område att fortsättningsvis vara avstängd. 

– Upp till 70 ton tunga fordon korsar vägen flera gånger varje dag, och att röra sig på området i bil eller till fots kan vara förenat med livsfara, säger Thomas Mohlén, koncernsäkerhetschef på H2 Green Steel.

Omledning sker via väg 383 och väg 356, följ orange hänvisning. Efter en grundlig säkerhetsbedömning bedömer vi på H2 Green Steel att vägen kan komma att förbli permanent avstängd.

Sprängning på området

Det pågår arbete med sprängningar på vårt sajtområde. Det sker huvudsakligen under veckodagar på eftermiddagen, men avvikelser kan förekomma. En varningssignal kommer att ljuda innan en sprängning genomförs. Arbetet planeras fortgå fram till slutet av sommaren. 

Sprängningarna kan ge upphov till vibrationer i marken. Vibrationsmätare har monterats på berörda närliggande fastigheter som fått särskild information om detta. 

Det genomförs även mindre sprängningar av stenblock på området. Detta planeras pågå under månaderna framöver och sker på vardagar mellan 07:00-19:00. Arbetet möjliggör återanvändning av material på vårt område. Det i sin tur gör att antalet transporter som annars skulle behövas för att transportera in material till området blir mindre.

Pålningsarbete

Det pågår pålningsarbete på vårt sajtområde. Det är ett sätt att göra markförstärkande åtgärder. Vi planerar att påla marken där stålverket ska stå eftersom den verksamheten utgör särskilt tung belastning på marken. Längre fram kommer vi även att påla där vårt första DRI-torn ska stå, samt några andra ställen på området.

Vi kommer att använda borrade stålpålar, vilket är en särskilt relevant metod när det är höga laster och kravet på precision är högt. Pålningsarbetet planeras att ske samtliga veckodagar och pågår fram till mars 2024. 

Följ vår resa via Instagram

Följ gärna vår H2GS Boden-instagram, där uppdaterar vi med jämna mellanrum från arbete på sajt.

Informationsutskick

Du kan ta del av informationsutskick som rör vår verksamhet genom att anmäla din mejladress och telefonnummer via länken nedan. Det är även möjligt att välja vilken stadsdel du bor i för att vi ska skicka den information som är mest relevant för just för dig. 

Arbetet på sajten

Efter att ha fått en så kallad byggdom av Mark- och Miljödomstolen den 1 juli 2022 – ett resultat av en rekordsnabb tillståndsprocess och god dialog mellan de delaktiga parterna – kunde vi börja markbereda ute på vår sajt utanför Norra Svartbyn. 

Arbetet på det ungefär 270 hektar stora sajtområdet pågår för fullt och är uppdelat i olika faser – med start i det förberedande markarbetet. Detta inkluderar att flytta stora mängder jord från norra till södra delen av området för att plana ut marken. Genom att vi bearbetar och omfördelar jordmassa inom vår egen site kan vi få ner antalet transporter som annars skulle ha uppstått när man forslar bort jord från siten, och sedan köra in material som kross och morän för att plana ut andra delar. Delar av jordmassan används också för att bygga ljuddämpande barriärer mot bostadsområden som ligger i anslutning till siten.

Vi arbetar även med olika markförstärkande åtgärder som mass-stabilisering i det område där DRI-tornen kommer att stå. Våra maskiner rör upp jorden i marken i området och pumpar ner cementpulver i den, och mixar ihop rätt mängd. Detta gör marken stabil och skapar en stark grund att kunna bygga på.

H2 Green Steels sajtområde maj 2023

Byggchef Andy berättar om arbetet februari 2023

Spela videoklipp

Första spadtaget för H2 Green Steel 2022

Spela video om Kommunalrådet på H2 Green Steel

Lämna feedback till H2 Green Steel

Om du har gjort en observation eller har feedback kring något som rör vår verksamhet vill vi gärna veta det. Feedback kan exempelvis gälla trafik, ljudnivåer eller annan observation. Dina upplevelser är viktiga för oss.

Hur lämnar jag feedback?
Du kan lämna in synpunkter skriftligt genom formuläret. När du klickar på ”Submit”, ger du även ditt godkännande till att H2 Green Steel lagrar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas. Beroende på vad ärendet gäller, kan det bli aktuellt att vi kontaktar dig för återkoppling. Du kan självklart vara anonym i formuläret, men för eventuell återkoppling behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Vad händer efter att jag har lämnat in formuläret?
H2 Green Steel hanterar samtliga inkomna svar från formuläret. Informationen hanteras konfidentiellt inom H2 Green Steel. Beroende på vad ärendet gäller, kan det bli aktuellt att vi kontaktar dig för återkoppling.

Anmäl dig till Bodenxt nyhetsbrev