Om oss

Det smarta gröna?

Boden ligger i hjärtat av en extremt etableringsintensiv region och är en viktig del av den gröna globala samhällsomställningen. Här sker 20 års samhällsutveckling de kommande åren och i norra Sverige satsas cirka 1400 miljarder på den gröna nyindustrialiseringen.

I Boden ser vi möjligheter i det nära resurssmarta och cirkulära som driver utvecklingen av vår kontrastrika livsmiljö rustat för framtidens utmaningar, med smarta och hållbara lösningar för kommande generationer att vidareutveckla.

Vi är norra Sveriges gröna hjärta med ett näringsliv som interagerar i ett unikt ekosystem som attraherar talanger från hela världen.

Odlar i växthus
En bild av en stor industriell anläggning i en landsbygdsmiljö. Anläggningen består av flera stora byggnader med röda tak och ljusare väggar, och en hög skorsten som dominerar landskapet. I förgrunden syns en tät barrskog och anläggningen är omgiven av gröna fält. Bakom anläggningen öppnar sig en vidsträckt utsikt över böljande kullar och skogsmark under en klarblå himmel med några spridda moln. En kraftledningsgata med högspänningsledningar sträcker sig in i bilden från höger och leder in mot anläggningens transformatorstation

Gröna industriområden

Boden Industrial Park är ett 550 hektar stort industriområde. Det motsvarar drygt 1 000 fotbollsplaner av normalstorlek och är större än Kungsholmen i Stockholms innerstad (391 hektar).

Här finns rik tillgång till förnybar el och finns nära befintlig infrastruktur vilket skapar unika förutsättningar för att etablera ytkrävande verksamheter som bidrar till den gröna nyindustrialiseringen.

Det är här som H2 Green Steel håller på att förbereda byggandet av ett grönt stålverk som när det står färdigt beräknas minska koldioxidutsläppen med 95 procent jämfört med traditionellt masugnstillverkat stål. Här ska bolaget också bygga världens största gröna vätgasanläggning.

Området är också optimalt för att etablera stora växthus där det går att odla året runt och andra verksamheter som bidrar till ökad självförsörjning.

Boden Industrial Park är Sveriges största industriområde och är ett av våra tre stora gröna industriområden där vi formar framtidens cirkulära Boden.

Grönt industriområde i Boden

Smart växthus

Med hjälp av överskottsvärme från ett datacenter och maskininlärning optimeras odlingstekniker som gör det möjligt att skörda frukt och grönsaker året runt vid polcirkeln. Växthuset på 300 kvadratmeter är ett av flera pågående projekt i vår strävan att bli mer självförsörjande.

Grön vätgasnod

Vätgas spås få en nyckelroll i den globala klimatomställningen. I Boden planerar H2 Green Steel att bygga världens största gröna vätgasproduktion. I närområdet finns också stora mängder av förnybar el. Därför pekas Boden ut som en knutpunkt för det gröna vätgasnätverket i norra Norden.

Spelboom

Spelbranschen är en av landets snabbast växande industrier och omsätter 63 miljarder. Boden Game Camp har skapat ett ekosystem inom spelutveckling som utbildar både generalister och specialister. Dessutom finns företag, inkubatorer och stödfunktioner som lockar talanger från hela världen.

Senaste nytt

Ett samhälle i tillväxt

Boden ligger i hjärtat av en extremt etableringsintensiv region och är en viktig del i den gröna globala samhällsomställningen. Här satsar H2GS på en integrerad produktionsanläggning av grönt stål och strax intill byggs parallellt världens, förmodligen, största produktionsenhet av vätgas.

Har du frågor eller idéer?