H2 Green Steel

För företagare

Information från H2 Green Steel

För företagare

Det lokala och regionala näringslivet är mycket viktigt för vår etablering i Boden – tillsammans med internationell expertis är det helt avgörande för att vi ska lyckas. Vi vill därför göra det så enkelt som möjligt att anlita företag från närområdet i de fall vi anser det vara det bästa alternativet. Vi befinner oss just nu i startgroparna av vårt inköpsarbete, och har skapat en kontaktyta där ni som lokalt eller regionalt företag kan registrera ert intresse. Följ länken för att göra en intresseanmälan: https://survey.typeform.com/to/TLMytpaH


Vår inköpsstrategi

Vår etablering in Boden är ett program av ett flertal mycket stora projekt. Specifik erfarenhet av att leda liknande projekt är avgörande kritisk och vi har därför valt en så kallad EPCM-modell för att genomföra projektprogammet (en huvudpartner per projekt ansvarar för att genomföra den Engineering, Procurement och Construction Management som krävs för färdigställande). H2 Green Steel har även ett projektledningskontor som överser hela projektprogrammet.

För att färdigställa anläggningarna behöver vi:

 • Material
 • Utrustning
 • Verktyg
 • Designtjänster
 • Maskiner
 • Lokalkunskap
 • Underhållstjänster
 • Stödtjänster
 • Boende och mat
 • Transporttjänster
 • Arbetskraft
 • Fordon
Vad händer just nu?

Design och projektplanering sker parallellt och ett omfattande planeringsarbete pågår för inköp. Fokus ligger på:

1. Inköp kring det pågående etableringsarbetet på site. Markarbetet är igång och vi utökar inköpsarbetet av materiel och tjänster i takt med projektplanen.

2. Säkra tidiga behov av tjänster för vår etablering, samt materiel med mycket långa ledtider.

3. Detaljerad design, paketering och kategorisering av de tjänster och materiel som behövs för byggprocessen, för att möjliggöra det bredare upphandlingsprogrammet.


Nästa steg

Detaljerad design är igång för att möjliggöra det bredare upphandlingsarbetet i samarbete med EPCM-leverantörerna och vi fortsätter förbereda för byggnation under det kommande året.

Följ länken för att göra en intresseanmälan: https://survey.typeform.com/to/TLMytpaH

Denna databas använder vi i vårt inköpsarbete och delar även med våra partners

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med, prenumerera på Bodenxts nyhetsbrev

Vill du hänga med?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter om Bodens utveckling direkt i brevlådan!