Möt oss

H2 Green steel logo

Information från H2 Green Steel

Varmt välkomna till Mötesplats H2 Green Steel, mitt i hjärtat av Boden centrum.

Hit kan du gå för att ställa dina frågor om vårt projekt, titta på en modell över vår framtida fabrik eller bara småprata med oss över en kaffe. Mötesplatsen är viktig för oss eftersom det ger oss chansen att möta er Bodensare fysiskt och ta del av era tankar och funderingar. Välkommen in!

Öppettider:

Tisdagar och torsdagar kl. 10-16.
Enter Galleria, Drottningatan 4 i Boden.

Kontaktyta för regionalt och lokalt näringsliv

Det lokala och regionala näringslivet är mycket viktigt för vår etablering i Boden – tillsammans med internationell expertis är det helt avgörande för att vi ska lyckas. Vi vill därför göra det så enkelt som möjligt att anlita företag från närområdet i de fall vi anser det vara det bästa alternativet. Vi befinner oss just nu i startgroparna av vårt inköpsarbete, och har skapat en kontaktyta där ni som lokalt eller regionalt företag kan registrera ert intresse. Denna databas använder vi i vårt inköpsarbete och delar även med våra partners.

Vi får in en stor mängd förfrågningar från företag som vill jobba med oss, vilket vi såklart är glada för. Men det betyder även att vi inte nödvändigtvis kan återkoppla till varje enskilt bolag. Vi har olika faser i vårt stora projekt och på regelbunden basis så går vårt inköpsteam genom listan av företag som har registrerat sig genom detta formulär och kommer att bjuda in de som är relevanta för en specifik fas av projektet att vara med i en upphandlingsprocess. Detta betyder att det kan ta ett tag innan du hör från oss, beroende på vilken produkt eller tjänst du offererar.

Fredrik Engström H2 Green Steel

Kort samtal med Fredrik Engström på H2 Green Steel​

Tre snabba frågor till Anne Graf på H2 Green Steel

H2GS team

Vår företagskultur

H2 Green Steel formar sin företagskultur genom vandringar i Sveriges natur

Att tyst vandra i naturen och njuta av stillsamheten och den omgivande grönskan har många nog gjort. På H2 Green Steel är man övertygade om att vandringar ute i naturen bidrar till personlig utveckling och stärkt sammanhållning mellan kollegor, vilket också bidrar positivt till företagskulturen. Sedan hösten 2021 arrangerar bolaget en så kallad Nature Quest

Lämna feedback till H2 Green Steel

Om du har gjort en observation eller har feedback kring något som rör vår verksamhet vill vi gärna veta det. Feedback kan exempelvis gälla trafik, ljudnivåer eller annan observation. Dina upplevelser är viktiga för oss.

Hur lämnar jag feedback?
Du kan lämna in synpunkter skriftligt genom formuläret. När du klickar på ”Submit”, ger du även ditt godkännande till att H2 Green Steel lagrar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas. Beroende på vad ärendet gäller, kan det bli aktuellt att vi kontaktar dig för återkoppling. Du kan självklart vara anonym i formuläret, men för eventuell återkoppling behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Vad händer efter att jag har lämnat in formuläret?
H2 Green Steel hanterar samtliga inkomna svar från formuläret. Informationen hanteras konfidentiellt inom H2 Green Steel. Beroende på vad ärendet gäller, kan det bli aktuellt att vi kontaktar dig för återkoppling.