H2 Green Steel

Om vår verksamhet

Information från H2 Green Steel

Om vår verksamhet

Ståltillverkning ligger bakom 25 procent av den europeiska industrins koldioxidutsläpp. Totalt släpper den ut mer koldioxid än vad de nordiska länderna gör tillsammans, eller mer än alla flyg som lyfter från Europa. För att vi ska klara de svenska och europeiska klimatmålen är det nödvändigt att ställa om stålindustrin, och ny teknologi gör det möjligt. 

Därför bygger vi på H2 Green Steel en fullt integrerad, digitaliserad och hållbar produktionsanläggning av grönt stål och grön vätgas i Boden. Med hjälp av grön vätgas i ståltillverkningsprocessen kan vi eliminera upp till 95 procent av koldioxidutsläppen jämfört med traditionellt tillverkat stål. Fabriken kommer ha en produktionskapacitet på 5 miljoner ton högkvalitativt grönt stål med ca 2000 anställda till år 2030.  

Norrbotten erbjuder unika förutsättningar för grön stålproduktion och vi har valt att förlägga vår produktion i Boden och Norra Svartbyn av flera skäl. Här finns en god tillgång till förnyelsebar energi till konkurrenskraftiga priser, tillgång till högkvalitativ järnmalm och närhet till viktig infrastruktur som Malmbanan och hamnen i Luleå. Tillsammans med den expertis som finns i regionen, skapar det en idealisk miljö för vår verksamhet.


Kompletterande Samråd för H2 Green Steel i Boden

H2 Green Steel bjuder in till ett kompletterande  samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken. 

H2 Green Steel har ansökt om och beviljats byggnadstillstånd för en anläggning för ståltillverkning i Bodens kommun. Arbetet med att bygga anläggningen har påbörjats och planerad produktionsstart är under 2025. De återstående villkorsfrågorna handläggs av Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt i mål M 3358-21. 

Vid underhållsstopp och strömavbrott finns behov av reservkraft. Vid utvärdering av anläggningens utformning och olika alternativa lösningar har H2 Green Steel kommit fram till att reservkraft-generatorer drivna med biobränsle är den bästa lösningen för behovet. Verksamheten kommer därför behöva kompletteras med reservkraftsgeneratorer placerade inom verksamhetsområdet. Dessa klassas som förbränningsanläggningar och kräver tillstånd enligt miljöbalken. Därför hålls ett kompletterande samråd. 

Ett samrådsmöte hålls måndag den 28 november klockan 18:00 i Svartbygården. Det kompletterande samrådsmaterialet kan laddas ned från vår hemsida www.h2greensteel.com/samrad, eller hämtas ut i fysisk kopia i Verkstan på Boden Business Park. Synpunkter eller frågor kan lämnas senast den 9 december 2022 via e-post: samrad@h2greensteel.com eller via post: H2 Green Steel, Teknikvägen 3, 961 50, Boden.

Länk till samrådsmaterialet: Klicka här

Har du fler funderingar om H2 Green Steels verksamhet så kan du läsa vanliga frågor och svar här:

Ta del av våra pressmeddelanden här: https://www.h2greensteel.com/latestnews

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med, prenumerera på Bodenxts nyhetsbrev

Vill du hänga med?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter om Bodens utveckling direkt i brevlådan!