Menu Stäng

NYHETER

Internationellt företag köper namnrättigheterna till ishallen 
Internationellt företag köper namnrättigheterna till ishallen 

Nytt namn på ishallen på Björknäsområdet. Det ska leda till bättre ännu förutsättningar för idrottande barn- och ungdomar i kommunen. 

Det nya namnet på Björknäshallen blir Hive Arena Boden efter att Boden Hockey och Hive Blockchain Technologies har enats om ett avtal som sträcker sig över tio år. 

Företaget är etablerat i Boden sedan 2018 och använder förnyelsebar energi från Luleälven till att bryta bitcoin. En verksamhet som har visat sig framgångsrik och inneburit expanderingar inom kommunen. 

– Personligen tror jag på att ge tillbaka till dem som har hjälpt dig att nå framgång. Bodens kommun gav oss möjligheten att bygga om en förfallen hangar här, någonting som praktiskt taget inte var någonting annat än ett tomt utrymme, och gjorde den till en datahall som i sin tur har hjälp oss att skapa en lönsam affärsmodell, säger Frank Holmes, vd och styrelseordförande för Hive Blockchain Technologies. 

En sprudlande glad Frank Holmes vd och styrelseordförande för Hive Blockchain Technologies besökte Boden tillsammans med en stor delegation från företaget och passade på att underteckna sponsoravtalet 8221Att ge tillbaka till lokalsamhället ligger i linje med företagets värderingar8221 säger han

Att valet föll på den lokala ishockeyklubben har en naturlig förklaring. Företaget är kanadensiskt och nationalsporten där är hockey. Till och med en av deras sedlar är prydd med hockeyspelande ungdomar.  

– Hockeyn är den stora bryggan som förenar dessa två härliga nationer. För oss är det självklart att hjälpa stadens lag att lyckas, säger Frank Holmes. 

Enligt Boden Hockeys marknadsansvarige, Joakim Svensson, handlade det inte om någon längre övertalningskampanj.  

– Det var ju i princip de som sökte upp oss och ville sponsra. Där har vi kanske haft tur att ägaren är hockeytokig, säger han och skrattar.

– Sedan har vi bollat framåt och tillbaka och landat i ett avtal som båda parter känner sig väldigt nöjda med.

Joakim Svensson, marknadsansvarig i Boden Hockey, säger att pengarna kommer göra stor skillnad för hela föreningen från barn- och ungdomsverksamheten till elitsatsningar.

Kommunen har redan 2004 tagit ett inriktningsbeslut att föreningar som är verksamma i en kommunal anläggning kan erhålla stöd och ta emot ersättning i samband med ett namnbyte av anläggningen, förutsatt att villkoren för stödet godkänns av kommunen och berörda parter. 

Därför har Bodens kommun och Boden Hockey undertecknat ett samarbetsavtal där det framgår vilka villkor och motprestationer som förväntas av sponsorn och föreningen. Här är några av dessa. 

  • 15 procent av intäkterna från namnbytet ska betalas till Bodens kommun varje år under tiden som avtalet gäller. Ersättningen betalas i december månad. Kommunen ska använda pengarna för att täcka driftkostnader och kostnader som kan uppstå i samband med investeringar av faciliteter för de verksamheter som nyttjar arenan.  
  • Minst 30 procent av intäkterna ska oavkortat gå till barn- och ungdomsverksamheten inom Boden Hockey. På kommunens begäran ska föreningen också inom 14 dagar kunna redovisa hur detta sker.
  • Arenanamnet ska innehålla namnet Boden. Det fullständiga arenanamnet ska alltid användas vid marknadsföring, beskrivning och information avseende arenan och vid tillhörande arrangemang. 
  • Boden Hockey ska under hela avtalstiden tillhandahålla verksamhet för barn, ungdomar och vuxna i Bodens kommun. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som är förenligt med idrottsrörelsens värdegrund, Bodens kommuns värderingar och vid tiden gällande policys för sådan verksamhet. 
  • Om kommunen beslutar att riva ishallen för att bygga en ny har kommunen rätt att bryta avtalet med Boden Hockey utan att det utgår någon ersättning till föreningen. Vid en sådan händelse råder sex månaders uppsägningstid. 
Björknäshallen blir Hive Arena Boden

Betydande summa

För Boden Hockey innebär det här bättre ekonomiska förutsättningar. Vilka summor det handlar om är inte officiellt då det är ett avtal mellan föreningen och företaget. Men Joakim Svensson påtalar att det rör sig om en betydande summa. 

– Vi kommer ha möjlighet att anställa personer som driver processer, vi kan stötta upp barn- och ungdomsverksamheten där vi just nu litar mycket på föräldrar och det kommer även finnas pengar för att spetsa till vårt A-lag och sikta högre upp i seriesystemet, säger han. 

Avtalet är skrivet på tio år (fem plus fem). Längden är en signal om att Hive ser investeringen som långsiktig och båda uttrycker redan nu en avsikt om att samarbetet ska bli längre än så. För Boden Hockeys del innebär det en trygghet och gör det möjligt att spänna bågen ytterligare.  

– De har redan nu många idéer om hur vi kan utveckla anläggningen och dra nytta av varandra i samarbetet. Det ska bli oerhört roligt att få jobba med Hive och se hur långt vi kan nå tillsammans. Vi har höga målsättningar och stora drömmar, säger Joakim Svensson.  

Att kommunen delvis reglerar hur pengarna ska användas av föreningen ser Frank Holmes också som positivt då Hives organisation är mån om att investeringen ska vara för framtiden. 

– Jag hoppas att vi kan vara en katalysator för fler investerare. Både i Boden Hockey och andra föreningar i Boden. Vi som har pengar ska använda dem för att skapa möjligheter. Kan vi hjälpa Boden Hockey att bli mer framgångsrikt och skapa bättre förutsättningar för barnen så innebär det också att de får större möjlighet att nå sina drömmar om SHL, SDHL, NHL och vad det nu kan vara. För framtiden är barnens, säger Frank Holmes. 

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Prova-på-mässa för framtidens jobb

29-30 september hålls utbildnings- och rekryteringsmässan Future Norrbotten på Bodens Energi Arena. Här får ungdomar, arbetssökande, yrkesväxlare, utbildare och arbetsgivare

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!