Menu Stäng

NYHETER

Åtta byggprojekt planeras på Sveafältet/Lundagård
Åtta byggprojekt planeras på Sveafältet/Lundagård

Cirka 650 nya lägenheter, en spontanidrottsanläggning, en ny park och pendeltågsstation planeras att byggas i stadsdelen Sveafältet/Lundagård. Här listar vi vilka projekt som är på gång i området. 

Bodens kommun vill utveckla våra stadsdelar i takt med framtidens behov, så att de som redan bor här trivs och mår bra. Vi vill också att andra ska vilja flytta och bosätta sig i Boden.  

Vi vill ha attraktiva områden med många valmöjligheter till olika aktiviteter och till olika sociala möten. En annan viktig aspekt är att Boden ska vara tryggt och inbjudande. Det är en viktig komponent i arbetet att rusta Boden. 

För en del av det arbetet har kommunen beviljats medel från Delegationen mot segregation (DELMOS) vilket innebär att vi nu tillsammans med Bodenbo har påbörjat ett gemensamt arbete med att utveckla stadsdelen Sveafältet/Lundagård. Vi berättar mer om det arbetet i en annan artikel Se länk, men nedan har vi samlat en summering av projekten som planeras och pågår i stadsdelen. 

Tjärnbacken 

Detaljplan håller på att utformas för att möjliggöra bostäder med både flerfamiljshus, rad- och parhus. Det innebär cirka 250-300 lägenheter i byggnader med upp till åtta våningar.  

Illustration av Nordmark&Nordmark Arkitekter

Biet 1 

MBT nord planerar att bygga tre flerbostadshus som totalt inrymmer 38 stycken hyreslägenheter. Första huset med 14 lägenheter är klart och inflyttat. Hus nummer två är med tio lägenheter beräknas stå redo för inflyttning i april 2023.  

 Biet 3 

Lilium fastigheter har köpt fastigheten Biet 3. Företaget planerar att bygga 57 lägenheter fördelat på flera byggnader i tre och fyra våningar. Byggnationen kommer att påbörjas under hösten 2022. Första hyresgästen beräknas kunna flytta in under hösten 2023  

Karbinen 

Bodenbo planerar att bygga två flerbostadshus. Varje hus planeras att vara 7 våningar högt vilket innebär cirka 100 nya lägenheter.  

Foto: Bodens kommun

Norr om Björkdungens förskola  

En anpassad yta för spontanidrott där utövare kan använda både händer och fötter.  
Här är den nya mötesplatsen som ersätter fotbollsplanen på Ing3-området. Det kommer anläggas en fotbollsplan i naturgräs, storleken anpassad för sju mot sju, och två badmintonplaner av standardmått.  Tennisbanan kommer inte att påverkas av bygget och är spelbar innan dess.   

Skiss: Bodens kommun

 
Söder om Björkdungens förskola 

På området kommer det att uppföras 60 stycken studentbostäder samt förråd, parkeringsplatser, gemensamma utrymmen och ett grönområde. Bostäderna kommer att hyras ut till Fortifikationsverket och studenter inom Försvarsmakten. Inflyttning i september 2022.   

Skiss av A och d arkitektkontor

Blåklockan 

Kommunen har beviljats 1,5 miljoner kronor från Boverket för utveckling av en mötesplats. Flera åtgärder/ insatser kommer att genomföras:  

  • Ett område för att skapa odlingslotter.  
  • Ett lugnt område med en lång grönskande pergola kantad av perenner omgiven av prydnadsbuskar. Inne i pergolan kommer också finnas bänkar.  
  • Fruktlund med bärbuskar och fruktträd som inramar en mötesplats med grillplats.  
  • Yta med konstgräs för spontanidrott. 
  • Trapp görs upp på en befintlig kulle där en sittgrupp skapar en utsiktsplats. Kullens slänter görs flackare och planteras med perenna växter.  
  • Anläggande av en ny lekpark. 
  • Bänkar och bänkbord placeras ut på strategiska platser och en del träd och buskar planteras. Gångvägar görs med packat material så personer med fysiska funktionsvariationer kan röra sig inom området. 
Skiss av Bodens kommun

Apeln 

Planering pågår för att möjliggöra förtätning av flerbostadshus, vilket skulle innebära cirka 100 lägenheter. Dessutom tittas det på en lämplig plats för en drivmedelsanläggning. Planen ska också möjliggöra pendeltågsstation.  

Läs mer om stadsdelsutvecklingen på Boden.se. https://www.boden.se/kommunen/samhalle-och-gator/stadsdelsutveckling-sveafaltet-lundagard-B0BE.950bfff3

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Prova-på-mässa för framtidens jobb

29-30 september hålls utbildnings- och rekryteringsmässan Future Norrbotten på Bodens Energi Arena. Här får ungdomar, arbetssökande, yrkesväxlare, utbildare och arbetsgivare

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!