NYHETER

Det här betyder H2 Green Steels byggnadsdom
Det här betyder H2 Green Steels byggnadsdom

Mark- och miljödomstolen har gett H2 Green Steel klartecken att börja förbereda byggnationen av det gröna stålverket på Boden Industrial Park. Här är en summering vad det innebär.

Domen som meddelades på förmiddagen den 1 juli slår fast att H2 Green Steel AB får tillstånd att utföra de byggnadsarbeten som behöver genomföras för att anlägga och bygga det planerade stålverket inom Svartbyns verksamhetsområde i Boden, en så kallad byggnadsdom.

H2GS har även beviljats art- och biotopskyddsdispens, tillstånd att leda om Lillbäcken och tillstånd att leda bort grundvatten från jord- och bergskärning. 

Men bolaget måste också enligt domen vidta olika åtgärder för att skydda människor och natur från att störas eller skadas. 

– Det är ofrånkomligt att anläggandet av ett stort stålverk innebär ett ingrepp i naturmiljön och att arter som finns i området påverkas. En så pass stor verksamhet kommer även att påverka närboende både när stålverket anläggs och vid drift. Att bolaget kunnat visa att de kan och ska vidta olika skyddsåtgärder för att undvika alltför stora störningar är en viktig faktor som gör att de kan få bifall till yrkandet om byggnadsdom, säger chefsrådmannen Katarina Brodin. 

– Domstolen har bland annat beslutat om villkor för damning och buller under anläggningsskedet och att bolaget ska kompensera för de naturvärden som förstörs, tillägger Lena Nilsson som är tekniskt kunnig domare i målet.

Samarbete med Försvarsmakten

En annan fråga som har varit aktuell i målet är om verksamheten kan byggas och bedrivas utan alltför stor påverkan på totalförsvarets intressen. I den delen har tillståndet fått ett villkor som ska säkerställa att skada inte uppstår. Bolaget är genom villkoret skyldiga att samverka med Försvarsmakten och vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kan krävas för att skada för totalförsvaret inte uppstår.

– H2GS har också fått bifall till att få ta tillståndet i anspråk även om domen överklagas, vilket betyder att de kan påbörja arbetena på en gång, säger tekniska rådet Per Lagervall.

Nästa steg i handläggningen är att domstolen ska pröva tillståndet till driften av stålverket samt villkoren för detta. Detta beräknas ske under andra halvåret.

H2GS vidtar åtgärder

För H2 Green Steel innebär domen att de kan påbörja det förberedande markarbetet under sommaren. Närmast fortsätter dialogen med de boende i närområdet och bolaget har aviserat att de kommer upprätta kommunikationskanaler för att löpande informera invånarna om vad som händer.

Bland annat kommer det nästa vecka att öppna en mötesplats inne i centrala Boden, där intresserade har en möjlighet att ställa frågor till representanter från H2 Green Steel.

Det kommer att byggas och förstärkas vägar till och på Boden Industrial Park. Bolaget kommer sätta stängsel runt byggområdet och vidta ljuddämpande åtgärder. Förbereda marken för ett byggkontor och förbereda marken för ett utsiktstorn.

Dessutom försätter markprocessen mellan Bodens kommun och H2 Green Steel rörande det utpekade markområdet. Vilket är centralt för bägge parter.

Detaljplanen för Boden Industrial Park ligger ute för granskning och inom kort förväntas även den så kallade infrastrukturkorridoren förbi södra Svartbyn att gå ut på granskning. Detaljplanerna påverkar inte H2 Green Steels förestående markarbeten kopplade till den positiva byggdomen

Mer information om detaljplanerna finns här: Länk till Boden.se

– Mycket jobb återstår, men jag är stolt över vad vi i Bodens kommun hittills har åstadkommit och möjliggjort för att säkerställa framdriften i just det här projektet. Nu kommer trycket att öka rejält och vi ser fram emot en spännande höst, säger Mats Berg, kommunchef och näringslivschef.

Mats Berg

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Här är duon som tar världen till Boden

Växthus som drivs av spillvärme, markstationer som kommunicerar med satelliter och framtidens elnätslösning. Möt affärsutvecklarna som ligger bakom flera stora projekt

Byggboom på Boden Business Park

En matbutik, ett hälsonav och ett hotellkomplex med entreprenörsboende. Nu växer nya verksamheter fram invid Boden Business Park i Sävast.

KATEGORIER

Vill du hänga med?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter om Bodens utveckling direkt i brevlådan!