Menu Stäng

NYHETER

8,4 miljarder till kraftnätet
8,4 miljarder till kraftnätet

Svenska kraftnät vill investera 8,4 miljarder kronor i att förstärka kraftnätet i Norrbottens och Västerbottens kustland, främst i anslutning till ställverket i Norra Svartbyn utanför Boden. Ansökan om godkännande nu är inlämnad till regeringen. 

Ett förstärkt kraftnät med fem nya 400 kV-ledningar och tre nya 400 kV-stationer i Norrbottens och Västerbottens kustland. Det vill Svenska kraftnät bygga för att tillgodose det beräknade effektbehovet från bland annat H2 Green Steel, Northvolt och andra industriella satsningar, men också från den förnybara elproduktionen som förväntas byggas ut kraftigt. Enligt prognosen för området uppgår de önskade anslutningarna till nya uttag på 5000 megawatt och inmatning av 400 megawatt från förnyelsebar elproduktion. 

– Dessa önskade inmatnings- och uttagsökningar skapar ett stort behov av nätförstärkningar, säger Peter Wigert, finansdirektör, Svenska kraftnät. 

Genom att satsningen planeras som pilotprojekt ska ledtiderna kortas från 12-15 år till hälften och just kortare ledtider är något som de berörda industriföretagen efterfrågat.

Stamnätsstationen Svartbyn i Boden har stor betydelse för H2GS etablering och har besökts flitigt senaste året. Foto: Fotographic.

Stora insatser kring Boden 

Åtgärdspaketet har namnet Norrlandskusten och innefattar en ny systemförstärkande 400 kV-ledning från vattenkraftverket Letsi i Voullerim till stamnätsstationen i Svartbyn i Boden och en förstärkning eller reinvestering mellan Svartbyn och finska Keminmaa. Dessutom planeras en ny station för 400 kV i Svartbyn, kallad Svartbyn 2, samt en anslutningsledning för 400 kV från Svartbyn till Hertsön i Luleå. 

Planerade satsningar utanför Boden är en systemförstärkande 400 kV-ledning mellan stationen Högnäs i Skellefteå och vattenkraftverket Stornorrfors i Umeå, nya 400 kV-stationer i Skellefteå (Högnäs 2) och Luleå (Hertsön), samt en anslutningsledning mellan Högnäs och Högnäs 2. 

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Prova-på-mässa för framtidens jobb

29-30 september hålls utbildnings- och rekryteringsmässan Future Norrbotten på Bodens Energi Arena. Här får ungdomar, arbetssökande, yrkesväxlare, utbildare och arbetsgivare

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!