Menu Stäng

NYHETER

Ett steg närmare lyxhotell på Brännastrand
Ett steg närmare lyxhotell på Brännastrand

Planeringen för Brännastrand fastigheters spahotell i Boden går vidare. Den 14 februari fattar kommunstyrelsen beslut om markanvisning. För att hotellet ska kunna byggas behövs även en ny detaljplan för området. 

Bodens kommun och Brännastrand Fastigheter i Boden AB har under en tid diskuterat möjligheten att bygga ett hotell med spa på Brännastrand, i anslutning till nuvarande restaurang. Bännastrand Fastigheter har tagit fram skisser på ett 7-våningshotell med 300 bäddar och spa högst upp. 

Läs mer om visionen: Här är planen för Bodens nya hotell | BodenXT 

Ett villkorat avtal om markanvisning har upprättats för att beskriva parternas åtaganden och villkoren för en utökning av den upplåtna tomträttsfastigheten. För att hotellet ska kunna byggas behövs även en ny detaljplan för området och kommunen har för avsikt att ta fram en ny detaljplan utifrån de skisser som Brännastrand Fastigheter presenterat. Frågan behandlades på kommunstyrens arbetsutskotts sammanträde den 31 januari. Ett förslag om att godkänna och underteckna markanvisningsavtalet går vidare till beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari 2022. 

Om hotellet ska byggas på föreslagen plats kommer den närliggande scenen Örat att påverkas. Ett nytt stadsmiljöprogram är under utveckling och ett första förslag planeras presenteras i april 2022. Inom ramen för det kommer frågan om en fortsatt utveckling av Kvarnängen och Örat att behandlas. Syftet med stadsmiljöprogrammet är att bidra till att centrums utveckling sker med kvalitet och hållbarhet. 

Markanvisningsavtalet gäller från och med undertecknandet, till och med ett år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Avtalet förfaller om inte parterna vid den tidpunkten har träffat något avtal om utökning av tomträtten. Ärendet rör den med tomträtt upplåtna fastighet Boden 56:41 och del av fastigheten Boden 56:9. 

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

16 december 2021
Ett nytt hotell med 300 bäddar, sju våningar och spa högst upp planeras på Brännastrand i anslutning till restaurangen M/S Bränna. "Vi vill[...]

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Prova-på-mässa för framtidens jobb

29-30 september hålls utbildnings- och rekryteringsmässan Future Norrbotten på Bodens Energi Arena. Här får ungdomar, arbetssökande, yrkesväxlare, utbildare och arbetsgivare

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!