Menu Stäng

NYHETER

Energisymbios och kraft får näringslivet att växa
Energisymbios och kraft får näringslivet att växa

I Boden hänger näringslivet ihop i ett unikt ekosystem. Grön energi från Lule älv och ett rejält vinterklimat har gjort Boden till en hub för datacenter och med ett tydligt hållbarhetsperspektiv och ett cirkulärt entreprenörskap uppstår fortlöpande innovativa följdeffekter.

Boden var på 1900-talet en tjänstemannastad med försvarsmakt och regionsjukhus. Men runt millennieskiftet minskade befolkningen med tio procent och det fanns en oro för att detta skulle få negativa konsekvenser för kommunen. Därför gjordes en analys över vilka tillgångar som finns i Boden och det togs fram en strategisk plan för att vända utvecklingen och skapa en ny näringslivsinfrastruktur.

– Vi såg över vilka fördelar vi har i Boden som kan attrahera företag som skapar tillväxt och insåg att vi kan börja handla mer med omvärlden. Vi förstod att tillgångarna var så stora att vi skulle kunna vara en aktör på en världsmarknad, säger Thomas Fägerman, vd för Boden Business Park.  

De kunde konstatera att Boden har många fördelar när det gäller naturresurser och geografiskt läge. Boden byggdes som en försvarsstad för att skydda naturrikedomarna och transporterna av järnmalm så det finns en historia om ett strategiskt läge.   

– Även om vi ligger långt i norr så är vi inte i ödemarken utan vi har tidigt haft järnväg och det är bara 35 minuter till Luleå hamn och Luleå tekniska universitet som gör att vi har nära till forskning och kompetensutveckling, säger Thomas Fägerman.

Thomas Fägerman, vd för Boden Business Park

Det finns gott om byggbar mark i området och tillgång till energi. Lule älv som rinner genom staden är Sveriges viktigaste vattenkraftkälla och råvaror som trä och malm gör det är intressant för företag att etablera sig. Dessutom finns en stor kraft hos befolkningen.  

– Det är en kombination av framåtanda och jävlar anamma har skapat förutsättningarna. Vi har också en vältrimmad kommunal organisation och Norrbottens bästa företagsklimat, säger Thomas Fägerman.  

Något som märktes vid beslutet att satsa på dataspelsindustrin. När de drog igång Boden Game Camp 2017 hade de noll studenter och noll företag och idag har finns 300 studenter och 15 olika spelföretag. 

– Dataspelsbranschen växte fort, men det var brist på personal så vi satsade vi på att attrahera utbildningsföretag hit för att lösa den problematiken. Det är en bransch som kommer att växa kraftigt de närmaste åren, säger Thomas Fägerman.

Bild från en av många företagsfrukostar som anordnas på Boden Business Park.

En annan effekt var uppstarten av Boden Business Park som är ett kommunägt bolag som hjälper företag att etablera, utveckla eller expandera sin verksamhet i Boden. Målet är att skapa förutsättningar för att näringslivet ska växa så att Bodens kommun når sina tillväxtmål.  

Detta sker genom att attrahera talanger och företag som vill växa, stödja näringslivet genom att erbjuda kompetensutveckling och innovationsfrämjande aktiviteter samt genom att attrahera nationella och internationella investerare.  

– Genom uppstarten av Boden Business Park och internationella etableringar inom datacenter, har kompetens och innovationskraft sökt sig till Boden, vilket lagt grund för utbildningar inom spelutveckling, etableringar av internationella spelstudios och företag inom andra branscher. Det har också lagt grunden till en spännande mötesplats där möten sker både på konferensen, vid lunchbordet såväl som under fikapausen, säger Thomas Fägerman.  

Nya näringar

En viktig del av Bodens unika näringslivsstruktur handlar om att skapa synergier, att få tillväxtområdena att gå ihop. Till exempel genom att använda restprodukter från industrier som drivmedel för andra industrier. Främst handlar det om att använda spillvärme från datacenter och vätgasproduktion till växthus och fiskodlingar.  

– Parallellt med detta har vi vårt stora industriområde där vi har mycket ström och det är därför H2 Green Steel flyttar hit. De har gjort samma bedömning som vi att det kommer vara en konkurrensfördel med tillgången på grön industri och hållbar infrastruktur, säger Thomas Fägerman. 

Målet är att Boden ska växa både vad gäller företag och befolkning. Just befolkningstillväxt är inget självändamål, men det behövs skattekraft för att skapa ett bra liv för medborgarna. Det behövs för att skapa ett stort utbud av regional och kommunal service så att varje medborgare ska kunna hitta det liv de vill leva med bostad och arbete. 

 – Det är en otroligt spännande tid. Detta drogs igång innan H2 Green Steel beslutade sig för att bygga stålverk här, men det är ju ett kvitto på att vi gjort rätt, säger Thomas Fägerman.  

H2 Green Steels etablering kommer inte bara sätta Boden på kartan när det gäller grönt stål utan kommer även leda till nya näringar.  

– Det blir en positiv spiral när företag etablerar sig här eftersom det leder till följdinvesteringar. En arbetsgivare med 1 800 arbetare kommer att generera en större befolkningsökning på grund av följdeffekter som service och underhåll till industrin, konsulttjänster inom olika områden samt handel, utbildning, vård och omsorg samt nöjen. Allt sådant som utmärker ett levande samhälle, säger Thomas Fägerman. 

Vill du komma i kontakt med någon på Boden Business Park?
Se kontaktuppgifter här: Länk

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

16 december 2021
Pusselbit vid pusselbit av strategiska steg har gjort Bodens läge och kapacitet så högintressant att vi idag är på allas[...]

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Prova-på-mässa för framtidens jobb

29-30 september hålls utbildnings- och rekryteringsmässan Future Norrbotten på Bodens Energi Arena. Här får ungdomar, arbetssökande, yrkesväxlare, utbildare och arbetsgivare

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!