NYHETER

Här sker 20 års utveckling på tre år
Här sker 20 års utveckling på tre år

Boden står inför en historisk grön samhällsomställning där H2 Green Steels planerade satsning på grön vätgasbaserad stålproduktion är en viktig accelerator. På bara två–tre år ska Bodens kommun växa och utvecklas i en grad som motsvarar ett kliv på 15–20 år.

Arbetet handlar om allt från att planera nya hållbara bostadsområden till att bygga infrastruktur, skolor och locka kompetens till regionen. Det är kommunchefen Mats Berg som leder omställningsarbetet via en skräddarsydd projektgrupp.  

Mats Berg, kommunchef

– Det är ett långsiktig strategiskt arbete där vi ska vara modiga och uthålliga för att kunna driva denna linje som vi tror på. Det var viktigt att komma igång snabbt och utveckla den traditionella kommunala organisationen. Jobba omvärldsstyrt, men samtidigt ha en stor öppenhet och transparens i processen, säger Mats Berg.  

Fyra viktiga områden

För att kunna ställa om samhället har projektgruppen tagit fram fyra fokusområden: kompetensförsörjning, infrastruktur, näringsliv samt leva och bo. Kompetensförsörjning handlar om att den pågående gröna nyindustrialiseringen kommer att kräva ett stort inflöde av människor, inte bara i Boden utan i hela regionen.  

– Vi vet att all den kompetens som kommer att behövas inte finns i Sverige, så vi lyfter blicken och ser världen som vår rekryteringsbas, säger Mats Berg.  

Boden står inför stora infrastruktursatsningar som innebär allt från att bygga ut fjärrvärmenätet med spillvärme från grön stålproduktion, till järnväg och vägar som ska tillgodose industrins behov. Det ska också ge människor möjlighet att göra klimatsmarta och hälsosamma val när de tar sig till och från jobbet.  

– Vi ska skapa moderna sätt att arbetspendla, hitta vägar till smartare kollektivtrafik. Det ska också ge ökad säkerhet, närhet, trivsel och ökat fokus på individens behov, säger Mats Berg.

”Stor outnyttjad eltillgång”  

Näringslivet i regionen Boden-Luleå ska utvecklas genom att attrahera nya storföretag och hjälpa till att skapa nya verksamheter i spåren av deras etablering.  

– Vi har en väldigt stor outnyttjad eltillgång som är bra för energikrävande företag. Vi blickar utåt och satsar på att locka hit företag från hela världen. H2 Green Steels etablering är bara ett första steg i framtidens gröna industrialisering, säger Mats Berg.  

Leva och bo som handlar om att bygga ett hållbart samhälle, både ekologiskt och socialt.  

– Vi ska utveckla och erbjuda attraktiva, hållbara livsmiljöer där människor mår bra och kan utvecklas såväl i staden som på landsbygden bland annat genom att stärka utbudet av fritidsaktiviteter och göra stora satsningar på skolor och omsorg, säger Mats Berg.  

Illustration av hur vi tänker kring den gröna samhällsomställningen. Cirkulärt, hållbart och nära.

Boden står inför en historisk grön samhällsomställning. Det handlar om att jobba med energisymbios och utveckla ett cirkulärt industriområde där vi tar tillvara på spillvärme från datacenter och vätgasproduktion som kan användas i växthus för att odla livsmedel.  

– Det är enorma mängder spillvärme som går att använda till saker som vi inte riktigt kan förutse idag och därför kommer forskning och utveckling vara viktigt i samhällsomställningen.  

20 års utveckling på tre år är en vågad satsning, hur är det möjligt?  

– Det är en utmaning men vi kommer behöva jobba på ett nytt sätt i den kommunala organisationen tillsammans med företag, civilsamhälle, föreningsliv och näringsliv. Vi är något väldigt spännande på spåren, det vi ser är ett nytt sätt att organisera, styra och leda en kommun. 

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Här är duon som tar världen till Boden

Växthus som drivs av spillvärme, markstationer som kommunicerar med satelliter och framtidens elnätslösning. Möt affärsutvecklarna som ligger bakom flera stora projekt

Byggboom på Boden Business Park

En matbutik, ett hälsonav och ett hotellkomplex med entreprenörsboende. Nu växer nya verksamheter fram invid Boden Business Park i Sävast.

KATEGORIER

Vill du hänga med?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter om Bodens utveckling direkt i brevlådan!