NYHETER

Boden och H2 Green Steel tecknar ramavtal för entreprenörsbostäder
Boden och H2 Green Steel tecknar ramavtal för entreprenörsbostäder

Bodens kommun har skrivit på ett avtal med H2 Green Steel som gör det möjligt för bolaget att börja planera entreprenörsbostäder. I ramavtalet läggs ett särskilt fokus på att skapa trygga och trivsamma miljöer. 

Kommunstyrelsen sa ja till förslaget om att teckna ett ramavtal med H2 Green Steel. Avtalet innebär att kommunen avsätter mark i fem utpekade områden för att möjliggöra byggandet av entreprenörsbostäder. Flera av områdena kommer också bestå av olika markytor i mindre delområden.  

De platser som det handlar om är Prästholmen/Björkelund, Torpgärdan, Bodsvedjan, Sävast och Sävastön.    

– Vi har tittat på vilken kommunal mark som vi kan använda. Om det finns vatten- och avloppsmöjligheter och sedan lämpligheten utifrån andra perspektiv och kommit fram till dessa platser, säger Johan Larsson, projektledare för entreprenörsboende. 

Karta över utpekade delområden för entreprenörsbostäder.

De flesta områdena kommer innehålla flera markytor och ett arrendeavtal kommer skrivas för varje enskild yta. Tillfälliga bygglov för avsedd bebyggelse kommer också att prövas på varje delområde. 

Ramavtalet styr förutsättningarna för kommande arrendeavtal. Det handlar delvis om mer formella detaljer som arrenderingstid (5 år), vad som gäller vid en eventuell uppsägning av avtalet, avgiften och hur den ska beräknas och återställande av marken när stålverket står klart. 

Gemensamma riktlinjer

Men en stor del av avtalet handlar också om trygghet och ordning. (Punkter rörande säkerhet och ordning finns längst ned i texten).  

Där har kommunen, tillsammans med polismyndigheten och H2GS, valt att ta fram riktlinjer och förslag på åtgärder som ska användas för att skapa trygga och trivsamma miljöer vid entreprenörsbostäderna.  

Direktiven kommer också att tydliggöras och ställas som krav i kommande arrendeavtal, där kan kraven beroende på områdets storlek, läge och omgivning, se annorlunda ut för olika ytor.  

Enligt ramavtalet ska det, i upplåtandet av varje arrendeavtal, finnas en dialog mellan bolaget, Bodens kommun och polisen gällande ordningen, säkerheten, gestaltningen och planeringen av byggnader och utemiljön. En åtgärd som välkomnas av polismyndigheten. 

– Erfarenheten som vi har från andra platser med tillfälliga bostäder, är att en väl fungerande samverkan mellan myndigheter och företag är jätteviktigt för att skapa trygga miljöer. Därför känns det jättebra att det samarbetet finns reglerat i ramavtalet, säger Sara Ekbom, kommunpolis i Boden. 

Sara Ekbom, kommunpolis i Boden

Krav på entreprenörer

På varje område ska det också vara möjligt att nå komma ut med information till de boende. Det ska vara en gång som gör det enkelt för kommun, näringsliv, föreningsliv, polis eller annan intressent att nå fram till de boende. Förslag på hur det kan garanteras är genom bemannad reception, anslagstavlor och informationsträffar. 

– Vi hoppas ju att vi ska hitta vägar så att de som kommer hit känner sig inkluderade i samhället och väljer att ta del av de många fritidsaktiviteter som finns här, då blir den här delen jätteviktig. Sedan kan det ju vara mer praktiska saker som rör området där det är bra att ha en tydligt ansvarig person att kunna kontakta, säger Johan Larsson. 

Johan Larsson, projektledare för entreprenörsboende vid Bodens kommun, står framför en grönskande buske och ser glad ut.
Johan Larsson, projektledare, Bodens kommun.

För H2 Green Steels del innebär ramavtalet en möjlighet att ställa krav på de entreprenörer som kommer bygga och ansvara för driften av entreprenörsbostäderna. Det innebär också att bolaget nu kan planera för nästa fas som innebär att börja skissa på hur områdena ska se ut. 

– Vi är jätteglada och tacksamma att vi har fått till ett ramavtal som gör det möjligt att börja bygga entreprenörsbostäder. Vi ligger också långt frami vår tidsplanering. Det händer redan nu saker på sajten, snart kommer det också att börja flytta in människor i Boden och då måste vi vara förberedda. Det är också viktigt för oss att det blir bra, både för Boden och de som ska bo här, säger Emma Hurtig, projektledare H2 Green Steel. 

Emma Hurtig, H2 Green Steel

Här är punkterna rörande säkerhet som finns med i bilagan till ramavtalet. 

 • Belysning på hela området (från parkering till byggnader).  
 • God insyn för att undvika undanskymda ytor.  
 • Områdeskarta med husnummer vid infart.  
 • Tydliga husnummer på varje byggnad.  
 • Tydligt avgränsat parkeringsområde.  
 • Vägar och planer på marken för leveranser, bussar och annan transport.  
 • Brandpost.  
 • Väktarrondering.  
 • Rättighet för väktare och polis att genomsöka allmänna utrymmen. 

Punkterna rörande ordning: 

 • Rondering efter schema för kontroll av den allmän ordningen och att vägar är tillgängliga för utryckningsfordon.  
 • Att parkeringsplatser inte används som upplag. 
 • Kärl ska finnas för att kunna sopsortera i alla gemensamhetsutrymmen.  
 • Utomhus ska askkoppar och soptunnor finnas.  
 • Bodar och containrar finns tillgängliga för avfall och sortering. 

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Här är duon som tar världen till Boden

Växthus som drivs av spillvärme, markstationer som kommunicerar med satelliter och framtidens elnätslösning. Möt affärsutvecklarna som ligger bakom flera stora projekt

Byggboom på Boden Business Park

En matbutik, ett hälsonav och ett hotellkomplex med entreprenörsboende. Nu växer nya verksamheter fram invid Boden Business Park i Sävast.

KATEGORIER

Vill du hänga med?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter om Bodens utveckling direkt i brevlådan!