NYHETER

Boden – bäst i Sverige enligt näringslivet
BODENXT

BODENXT

Boden – bäst i Sverige enligt näringslivet
Boden – bäst i Sverige enligt näringslivet

Nästan 33 000 företagare har bedömt kommuners service inom sex områden. Högst betyg av alla fick Bodens kommun – igen.

Det är nionde gången sedan 2010 som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför en mätning av hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövningen.

Undersökningen bygger på ett nöjd kund-index (NKI) baserat på enkätsvar där det lokala näringslivet får skatta kommunens myndighetsutövande inom förutbestämda områden som brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Boden får högst index av alla kommuner och det är första gången någonsin som samma kommun innehar första platsen två år i rad.

– Ett hårt och långsiktigt arbete som tydligt visar hur högt vi värderar och prioriterar samarbetet med våra företagare och vårt lokala näringsliv, säger Mats Berg, kommunchef och näringslivschef.

”Ett viktigt signalvärde för externa aktörer”, säger Mats Berg, kommunchef och näringslivschef.

Ett område där Bodens kommun sticker ut är bygglov där NKI landar på 94. Någonting som kommunledningen ser som särskilt viktigt med tanke på den expansiva fas som kommunen är inne i samband med den gröna samhällsomställningen.

– Framför allt är det en viktigt signal till många av de externa aktörer som nu i allt större utsträckning söker sig hit, säger Mats Berg.

Även vid hanteringen av serveringstillstånd är företagare nöjda med Bodens kommun som får en tredjeplacering med samma NKI som Nacka (2), 93.

Vid förra mätningen, 2021, placerade sig Boden också i topp med ett NKI på 86. Det var första gången någonsin som en kommun från Norrland innehade första platsen.

Tvåa i årets undersökning blev Kalix som avancerade från en 14:e plats 2021.

Bodens kommuns betygsindex per serviceområde: 

Information: 84 
Tillgänglighet: 88 
Bemötande: 93 
Kompetens: 90 
Rättssäkerhet: 87 
Effektivitet: 87

Läs hela rapporten här: https://skr.se/download/18.24f89a54180193cef705ab9e/1650446051230/%C3%96J%20F%C3%B6retagsklimat%202021%20Tabeller%20TA.pdf

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

22 juni 2022
Boden står inför en historisk grön samhällsomställning där H2 Green Steels planerade satsning på grön vätgasbaserad stålproduktion är en viktig[...]

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Liv i holkarna vid Gruvberget

Förra året skänkte kommunen holkar till Naturskyddsföreningen i Boden. Nu har föreningen undersökt hur många fåglar som har flyttat in

KATEGORIER