Menu Stäng

NYHETER

16 nya villatomter planeras i Unbyn 
16 nya villatomter planeras i Unbyn 

Självklart ska Boden växa även på landsbygden. Därför planeras nu för 16 småhustomter i idylliska Unbyn. Ett planförslag för kvarteret är nu utställt på granskning och närboende får säga sitt. 

När Boden växer finns behov och efterfrågan på nya bostäder både i de centrala delarna av Boden och på landsbygden. Bodens kommun har därför tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Unbyn 3:19, etapp 3. Här planeras för 16 nya villatomter i naturnära lägen med minst 1000 kvadratmeter per tomt och generösa byggrätter. 

I Bodens kommuns översiktsplan 2025 pekas Unbyn ut som ett kärnområde utifrån dess strategiska geografiska läge samt som serviceort. Bodens kommun har som ambition att främja och möjliggöra inflyttning till landsbygden och därmed försöka uppnå kommunens befolkningsvision och nå 33 000 invånare till 2030. 

Illustration över aktuellt planområde.

Generösa byggrätter 

Planförslaget ger möjlighet till enbostadshus med en högsta byggnadshöjd på 4,2 meter, i likhet med husen på gatorna i närheten. Vill du bygga hus här kan du bygga upp till 300 kvadratmeter. Fastigheterna ansluts till det kommunalt vatten och avlopp och det finns goda möjligheter att ansluta sig till befintligt elnät och fibernät. 

Barnvänligt och naturnära 

Från villakvarteret är det ungefär 400 meter till närmsta kommunala förskola och skolan, med undervisning från förskoleklass till årskurs sex, ligger en och en halv kilometer bort. I Unbyn finns även en servicepunkt i byns föreningslokal och en obemannad drivmedelsstation vid väg 616. Det finns skoterleder norr och söder om området, vilka inte kommer att påverkas av den nya bebyggelsen. I närområdet finns bland annat en dirtbikebana, lekplats, friytor för lek och en mindre ängsyta för bollsport. 

Det planerade villakvarteret ligger i anslutning till Trollvägen, med villor som byggdes på 1980-talet. Marken består i dag av cirka 70 år gammal tätbevuxen tallskog med mycket sly. Skogen i de områden som i planförslaget märks NATUR (grönt i ritningen nedan) ska bevaras.

Samrådsprocessen 

Under perioden 6-27 april 2022 finns planhandlingarna utställda för granskning och närboende och andra intressenter får för en andra gång tillfälle att inkomma med synpunkter på planförslaget, innan det går upp i fullmäktige för beslut sommaren 2022. Under den tidigare samrådsfasen kom det in synpunkter på planförslaget som ledde till att man utökade den minsta tomtstorleken, utökade vändplanen i kvarterets norra del och korrigerade plangränsen i söder och väster.

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

20 juni 2022
Punkthus vid Ica Nära Sävast, verksamhetslokaler, nya längor med tvåplanshus och höghus på tio våningar. Det är visionen när BodenBo[...]

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Prova-på-mässa för framtidens jobb

29-30 september hålls utbildnings- och rekryteringsmässan Future Norrbotten på Bodens Energi Arena. Här får ungdomar, arbetssökande, yrkesväxlare, utbildare och arbetsgivare

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!