Menu Stäng

NYHETER

Så ska Gruvberget bevaras och utvecklas
Så ska Gruvberget bevaras och utvecklas

Bodens kommun presenterar nu ett förslag till en Bevarande- och utvecklingsplan för friluftsområdet Gruvberget. Föreningsliv och allmänhet bjuds in till en dialog.

Bevarande- och utvecklingsplanen tar sikte mot år 2030 och beskriver en helhetsbild av framtidens Gruvberget. Syftet med Bevarande- och utvecklingsplanen är att fortsatt stärka och utveckla det rörliga friluftslivet samt bevara naturvärden på Gruvberget. 

– Det är väldigt glädjande att presentera ett första förslag till Bevarande- och utvecklingsplanen. Engagemanget från föreningarna och allmänheten har varit stort när vi samlat in tankar och idéer om Gruvbergets bevarande och utveckling. Vi ser framemot den fortsatta dialogen om områdets framtid, säger Johan Gröhn (C), kommunalråd.

Bevarar och utvecklar 

Gruvberget är ett viktigt tätortsnära frilufts- och rekreationsområde. Området nyttjas frekvent av föreningar och är välbesökt av kommunmedborgare. På Gruvberget finns höga naturvärden så som exempelvis gammal tallskog, över 150 gammal. På norra sluttningen finns en stor källa där orkidéer såsom norna och skogsfru återfinns. 

– Vi har arbetat fram ett förslag utifrån inkomna tankar och idéer som lyfter fram vikten av bevarande av den gamla tallskogen och kallkällan. Vi pekar även på utvecklingsmöjligheter av bland annat skidbacken, vandringsleder och information och tillgänglighet på och till Gruvberget, säger Emma Lundqvist, samhällsstrateg. 

Planen finns att läsa i sin helhet vid Medborgarservice i Stadshuset, på Bodens stadsbibliotek samt digitalt via denna länk:  Boden.se / Bevarande- och utvecklingsplan för Gruvberget  

Bjuder in till dialog 

Ambitionen vid framtagande av Bevarande- och utvecklingsplanen är att i nära dialog med föreningar och bodensare skapa en gemensam målbild för Gruvbergets bevarande och utveckling. Förslaget till en bevarande- och utvecklingsplanför Gruvberget är att betrakta som just ett förslag, utifrån det som inkommit i föreningsdialogerna och den digitala enkäten som skett under hösten 2021.  

Det finns fortfarande stora möjligheter att påverka den slutliga planen och den kommande utvecklingen. Allmänheten får säga sitt om förslaget, lämna in synpunkter, tankar och idéer i en digital karttjänst.

Tyck till: Var med i dialogen om Gruvberget

Förslaget till Bevarande- och utvecklingsplan kommer sedan att revideras utifrån inkomna synpunkter. Planen godkänns slutligen av kommunstyrelsen.

För mer information kontakta: 

Alf Wennskog, Avdelningen kultur, fritid och ungdom, e-post: alf.wennskog@boden.se, telefon: 0921-623 18 
Emma Lundqvist, Fysisk planering, e-post: emma.lundqvist@boden.se, telefon: 0921- 624 14

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Prova-på-mässa för framtidens jobb

29-30 september hålls utbildnings- och rekryteringsmässan Future Norrbotten på Bodens Energi Arena. Här får ungdomar, arbetssökande, yrkesväxlare, utbildare och arbetsgivare

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!