NYHETER

Kommunfullmäktige antog nya detaljplaner
BODENXT

BODENXT

Kommunfullmäktige antog nya detaljplaner
Kommunfullmäktige antog nya detaljplaner

Ett enigt kommunfullmäktige sa ja till 16 nya villatomter i Unbyn och möjlighet till byggande av entreprenörsboenden på Boden Business Park.

På kommunfullmäktiges ärendelista den 20 juni fanns två ärenden med som rörde beslut om nya detaljplaner.

En av dessa handlade om markområdet på Boden Business Park. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt satsning på utvecklingen av Boden Business Park. Idén är en företagspark med flexibel användning inom olika typer av näringsverksamheter med särskilt fokus på kreativitet och mötesplatser. Detaljplanen möjliggör att marken kan användas till bostäder, hotell, vård, handel, utbildning, centrumändamål, kontor, icke störande verksamheter och tillfällig vistelse.

Exempel på hur området kan utformas. Illustration: MAF Arkitektkontor

Vi har tidigare berättat om att det redan finns ett flertal intresserade exploatörer som vill bygga och etablera sig på området. Markanvisning har lämnats till Hermelinen som vill bygga hälsocentral, PART AB som vill bygga ett hotell med entreprenörsboende, COOP Norrbotten som vill bygga en stormarknad samt BoKoop som vill bygga studentbostäder. Det finns även fler företag som är intresserade av att bygga bostäder och verksamheter på området. 

Illustration av hotell ”Snöflingan” som Part AB vill bygga, Illustration av Andreas Stenman, Part AB.

Den andra detaljplanen som avhandlades gällde ett nytt villakvarter i Unbyn, med möjlighet att skapa 16 nya villatomter. I Bodens kommuns översiktsplan har Unbyn pekats ut som ett kärnområde utifrån dess strategiska geografiska läge samt som serviceort. Bodens kommun har också som ambition att främja och möjliggöra inflyttning till landsbygden och därmed försöka uppnå kommunens befolkningsvision att bli 31 000 invånare 2025. En del i detta är att möjliggöra nya byggrätter för bostadsändamål med attraktiva lägen och en ny detaljplan skulle möjliggöra detta.

Båda förslagen godtogs av kommunfullmäktige utan några invändningar eller debatt.

Beslutet ska nu registreras.  

När det är gjort dröjer det tre veckor innan beslutet vinner laga kraft. Det är under den perioden som beslutet kan överklagas. 

Du kan läsa mer om planprocessens steg på Bodens kommuns hemsida:

https://www.boden.se/kommunen/samhalle-och-gator/planprocessen

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Liv i holkarna vid Gruvberget

Förra året skänkte kommunen holkar till Naturskyddsföreningen i Boden. Nu har föreningen undersökt hur många fåglar som har flyttat in

Så blir nya detaljplanen för Sävast Torg

Miljö- och byggnämnden godkände samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till en ny detaljplan för Sävast Torg. Beslutet möjliggör byggande för flerfamiljshus på tio,

KATEGORIER