Menu Stäng

NYHETER

Här är framtidens jobb i Boden-Luleå-regionen
Här är framtidens jobb i Boden-Luleå-regionen

Ett enormt rekryteringsbehov och stora utmaningar.  
Det visar kartläggningen av kompetensbehovet som Luleå Tekniska Universitet har genomfört. Vi har listat de yrken som särskilt pekas ut. 

 
Luleå Tekniska Universitet har på uppdrag av Bodens kommun och Luleå kommun, genomfört en inventering av kompetensbehovet i regionen. Uppdraget är en förstudie och en del av ett större projekt med fokus på̊ kompetensförsörjning i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå.  
Utgångsläget var att ta reda på hur behovet kommer att förändras av de nya etableringarna i länet, som H2 Green Steel på Boden Industrial Park. Men också med hänsyn av de förväntade pensionsavgångarna. 

Slutsatsen är att under perioden 2022-2030 så kommer cirka 9 000 personer att gå i pension, samtidigt som arbetsmarknaden ser ett ökat behov inom de flesta branscherna. 
Industrin har i nuläget svårt att sätta en siffra på hur många som kommer behövas, men efterfrågar yrkeskompetens inom följande områden: 
Snickare, elektriker, industritekniker, svetsare, plåtslagare, markarbetare, betongarbetare, murare, plattsättare, mekaniker, VVS-montör, operatörer. 

Behov av jämställdhetsarbete

En stor utmaning som lyfts fram i rapporten är vård- och omsorg, där beskrivs rekryteringsbehovet som enormt. Framförallt bland undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor och socionomer. 
Det är också den kategori som beräknas att ha flest antal pensionsavgångar de kommande åtta åren. Dessutom är det yrken som idag till en majoritet innehas av kvinnor.  

Att attrahera fler kvinnor inom försvaret, industrin och transport anses vara nödvändigt för att klara kompetensförsörjningen och för att vara en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig kvalificerad personal. 
Studien visar att arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå är könssegregerad. En förklaring till det är att satsningar under årens lopp främst skett inom traditionellt mansdominerade branscher som exempelvis gruv-, stål- och byggbranscherna. De intervjuade personerna uttrycker att “hårda värden” dessutom dominerar fritidsutbudet. Exempel som lyfts fram är hockey, mörka och kalla vintrar, jägarkulturen, och skoterkörning.  

Försvaret ska enligt politiska beslut växa med cirka 40 procent som helhet. Det är oklart vad det kommer innebära för Boden-Luleå-regionen, men förväntningen är en rejäl ökning av antalet anställda. 

Transportsektorn beräknas behöva 50 000 nya chaufförer kommande tio åren, på ett nationellt plan. I Norrbotten uppger samtliga 48 företag att de kommer nyanställa, en siffra som nämns är cirka 265 personer per år i Norrbotten. Bland fordonsmekaniker finns det ingen motsvarande siffra, men det finns ett “skriande behov” enligt branschen. 

Undervisning på engelska

Inom utbildning är rekryteringsbehovet stort inom samtliga områden. Från förskola till yrkeshögskola. De områden som särskilt pekas ut är förskolelärare, lärare i fritidshem, lärare i naturorienterade ämnen, matematik, teknik och specialpedagoger/speciallärare.
Dessutom lyfts yrkeslärare och lärare i svenska som andraspråk fram. 
 
Bland de förslag på lösningar som presenteras nämns bland annat ett utökat samarbete inom regionen, över branscherna och framförallt mot relevanta utbildningsanordnare. Det behövs också ett ökat fokus på praktiska utbildningar, redan på gymnasienivå – särskilt riktat mot industrin. Och för att vara en attraktiv region för arbetskraft från andra länder än Sverige, föreslås en ökad möjlighet att ta del av undervisning på engelska. 

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

1 mars 2022
I delprojektet kompetensförsörjnings första fas tas ett helhetsgrepp om den gemensamma arbetsmarknaden i Boden, Luleå och regionen för att snabbt[...]

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!