Menu Stäng

NYHETER

Boden och Luleå – framtidens hållbara städer
Boden och Luleå – framtidens hållbara städer

Hur kan det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå överbryggas? Den frågan ska några av Sveriges främsta arkitekter, konstnärer och designers fördjupa sig i. Fyra team har valts ut för att visualisera framtidens livsmiljöer i Boden och Luleå.

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu en av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer ökade krav på arbetskraft och attraktiva, hållbara miljöer som gör att de som bor här vill stanna kvar och nya vill flytta hit.

Inom projektet Visioner: i norr har elva kreativa team valts ut för att tänka nytt kring framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer. Projektet är en del i Rådet för hållbara städers och EU:s satsning New European Bauhaus. Sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten får chansen att tillsammans med arkitekter, konstnärer och designers tänka fritt i satsningen Visioner: i norr. Skissande kommer att ske i respektive kommun under våren med hänsyn till rådande restriktioner och därefter finslipas skisserna. Resultatet slutredovisas till sommaren 2022.

– Nya städer och livsmiljöer skapas bäst om många olika discipliner arbetar tillsammans och det är just detta som utlysningen handlar om. Det är helt otroligt kompetenta team som nu tillsammans med kommunerna skissar på konkreta utmaningar. Visioner: i norrska fungera som en katalysator för framtida utveckling och ge inspel till kommunernas arbete och även kunna inspirera andra, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer.

För att stärka utvecklingen i regionen har Luleå och Boden tecknat en gemensam avsiktsförklaring. Visionen är att kommunerna genom samverkan ska stärka sin gemensamma attraktionskraft som bostads- och verksamhetsorter för människor, företag och institutioner.

Luleå kommuns stadsarkitekt Johan Eriksson-Buhr:

– Idag räcker det inte med att bara bo och arbeta. Kommunerna måste också vara attraktiva livsmiljöer där dygnets alla timmar bidrar till ett positivt och meningsfullt liv. Luleå och Boden har samma arbetsmarknad och bostadsregion. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att lyckas i den här omställningen och med de utmaningar vi har framför oss vad gäller kompetensförsörjning och att vara en attraktiv region att bo i.

– Vi behöver jobba för att tillsammans skapa en gemensam framtid där våra två städer är föredömen när det kommer till attraktiva livsmiljöer. Vilka synergier kan vi dra av varandras olikheter och likheter som städer? Hur kan arkitektur och design hjälpa till och bidra till att minska både det fysiska och mentala avståndet, säger Johan Eriksson-Buhr. 

Gustav Hamlund, planarkitekt i Bodens kommun menar att kommunerna står inför en förändring som saknar motstycke och han hoppas att projektet ska leda till att relationen mellan Boden och Luleå utvecklas.

– Hur kan vi överbrygga det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå? Frågan vi ställer är avsiktligt öppen. Det är troligtvis inte ens samma fråga för dig som det är för mig. Om två städer vill närma sig varandra, hur kan det se ut? säger Gustav Hamlund och fortsätter:

– För oss planerare kan det betyda en sak, men vad betyder det för en kulturgeograf? En arbetspendlare? Vi behöver vara ödmjuka inför att vi inte sitter på alla svar, vi tror och hoppas att det här projektet kan bli en del i att förstå hur vi, Boden och Luleå, kan utveckla relationen mellan kommunerna.

Team TIP++

Fakta:

  • Bakom utlysningen Visioner: i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.
  • Skissande kommer att ske i respektive kommun under våren med hänsyn till rådande restriktioner och därefter finslipas skisserna. Resultatet slutredovisas till sommaren 2022.
  • Resultatet och projektet ska bland annat bidra till att höja nivån i samtalet om framtidens hållbara livsmiljöer och kunna implementeras i kommunernas strategiska planering. Tanken är också att det ska kunna spridas till andra aktörer inom det stora internationella EU-nätverket kring New European Bauhaus.

Boden & Luleås case- Tvillingar i norr. Hur kan vi överbrygga det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå?Team: Luleå: Nordic Future Björn Ekelund, Warm in the Winter
Nisse Örnberg, Warm in the Winter
Erik Giudice, Erik Giudice Architects
Gustav Magnusson, Erik Giudice Architects
Christina Eneris, AFRY
Camilla Fransson, AFRY
Lia Ghilardi,
Lia Ghilardi/Univeristy College London
Lisa Torell, Lisa Torell
Presskontakt för teamet: Björn Ekelund, Warm in the Winter, 070 334 77 39  

Team Luleå: Fieldstudio
Hildegun Varhelyi, Varhelyi+Varhelyi/SLU
Isabelle Sahba, arkitekt/konstnär 
Michaela Frycklund, Umeå konsthögskola
Eliot Axelsson, formgivare/BOSMAN.XYZ.
Shueyb Abshir Mohamed, Luleå tekniska universitet
David Varhelyi, Umeå konsthögskola
Maryan Abshir Mohamed, Luleå tekniska universitet
Presskontakt för teamet: Michaela Frycklund, Umeå konsthögskola, 0702471012  

Team Boden: HallemarHejdelind Veronica Hejdelind, HallemarHejdelind/Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Regeringskansliet
Dan Hallemar, HallemarHejdelind
Carmen Izquierdo, Esencial
Mariano Tellechea, Esencial
Ida-Maria Classon Frangos, Landskapslaget Johannes Samuelsson, frilans/egen firma
Presskontakt för teamet: Veronica Hejdelind, HallemarHejdelind, 0730-727274  

Team Boden: Team TIP++ Anna Sundman, Theory Into Practice (TIP)
David Väyrynen, frilans/egen firma
Magnus Björkman, TIP Nils Björling, Chalmers ACE
Nils Borg, Borg & co
Veronika Borg, Borg & co

Presskontakt för teamet: Magnus Björkman,  TIP++,  0736-476594

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

10 januari 2022
Inriktningen i delprojektet leva och bo är att skapa och erbjuda livsmiljöer där människor vill bo, mår bra och kan[...]

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Prova-på-mässa för framtidens jobb

29-30 september hålls utbildnings- och rekryteringsmässan Future Norrbotten på Bodens Energi Arena. Här får ungdomar, arbetssökande, yrkesväxlare, utbildare och arbetsgivare

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!