Menu Stäng

NYHETER

Lokal kraft med globalt perspektiv
Lokal kraft med globalt perspektiv

En viktig nyckelspelare i den snabba klimatomställningen inom EU, Sverige och Boden är Bodens Energi. Deras kapacitet, vilja och snabba respons på utvecklingen är en förutsättning för att Boden ska utvecklas till en hållbar stad som lockar nya etableringar till kommunen.

Historiskt stora investeringar, utfasning av fossil olja, utbyggd laddinfrastruktur, solpaneler för kunder och utbyggt elnät och fibernät i hela kommunen, är några exempel på satsningar där Bodens Energi bidrar till utveckling såväl lokalt som nationellt. Detta kommunägda bolag är en självklar part i arbetet med att locka nya etableringar till Boden och länet.

– Basindustrin och transportsektorn befinner sig i en snabb förändringsprocess med ett växande behov av förnybar energi. Allt drivs av klimatförändringarna och hotet om en allt snabbare uppvärmning av vårt klot. Det finns ingen plan B. För oss som energibolag innebär det att vi är i ständig förändring för att kunna möta framtiden säger Hans Stålnacke, VD på Bodens Energi.

Som en aktör med stort eget klimatavtryck anser han också att det är av största vikt att visa i både ord och handling att de som energibolag tar ansvar och gör rätt satsningar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Ökad medvetenhet

Han beskriver ett samhälle där medvetenheten och kraven på hållbarhet har ökat markant. Under sina år i branschen har han kunnat följa en dramatisk utveckling.

– För tio år sedan pratades det också om klimatet. 1,5-gradersmålet var lika känt då som nu. Skillnaden idag är att den politiska viljan finns på ett helt annat sätt. Tekniken för att bli fossilfria är nu kommersiellt tillgänglig. Och den allmänna opinionen är starkare idag. Klimat- och energifrågan är topp tre hos alla politiska partier idag, konstaterar Hans Stålnacke.

Många företag har insett vad som krävs.

– Att bli fossilfria är inte längre en publikfriande slogan utan en överlevnadsstrategi. De som inte förstått detta kommer inte klara konkurrensen i framtiden. Företagen är tydliga med att de vill samarbeta med partners som sätter hållbarheten först och som visar i handling att man tar ett eget ansvar för att bidra till att hejda klimatförändringarna, menar Stålnacke.

Dessutom finns det nu mycket kapitalstarka investerare och pensionsfonder som pumpar in pengar i gröna fonder och i industriföretag som satsar på fossilfri produktion.

Knutpunkt

Att industrin som vill ställa om till en förnybar produktion visar intresse för Boden är ingen slump. Energisystemmässigt är Boden en knutpunkt för hela Luleälvs förnybara elproduktion. Här finns även ett lokalt och progressivt energibolag samt politiker och tjänstemän med både vilja och kapacitet att stötta nya industrietableringar på många olika sätt.

– Jag är helt övertygad om att vi kommer klara av omställningen men det kommer kräva hårt arbete, riskvilligt kapital och bred samverkan. Vi samarbetar bra här och vi röjer hinder tillsammans i ett samspel både lokalt och regionalt, menar Stålnacke, som nu hoppas att det även tillkommer nödvändiga investeringsstöd från såväl nationell som från EU-nivå.

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Prova-på-mässa för framtidens jobb

29-30 september hålls utbildnings- och rekryteringsmässan Future Norrbotten på Bodens Energi Arena. Här får ungdomar, arbetssökande, yrkesväxlare, utbildare och arbetsgivare

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!