Menu Stäng

NYHETER

Länsstyrelsen säger ja – byggnadsdom kan komma i juni
Länsstyrelsen säger ja – byggnadsdom kan komma i juni

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ger H2 Green Steel grönt ljus – men med vissa invändningar
Nästa steg i tillståndsprocessen är nu byggnadsdomen som avgörs i juni.

 

H2 Green Steel har ansökt om miljötillstånd för att påbörja bygget av stålverket och världens största gröna vätgasanläggning på Boden industrial park. I sin ansökan har bolaget begärt att få en så kallad byggnadsdom, ett tillstånd för att kunna inleda de arbeten som behöver utföras (markarbeten, grundläggningar och vissa byggnationer) för att verksamheten ska kunna komma på plats. Alltså arbete som kan genomföras även om det slutgiltiga miljötillståndet inte har prövats.  

Nu har både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen lämnat sitt yttrande till mark- och miljödomstolen utifrån miljökonsekvensbeskrivningen som bolaget har tagit fram. 

Vill flytta groda

Båda instanserna säger ja till att bolaget får tillstånd att gå vidare med bland annat de markarbeten som måste göras innan det kan byggas ett stålverk i Boden. Länsstyrelsen skriver också att det finns skäl att bevilja den byggnadsdom som företaget har ansökt om. Men vill samtidigt att bolaget gör vissa förtydliganden och kompletteringar när det handlar om artskyddet för enstaka djur och växter och när det handlar om vattenmiljön. 

En av dessa åtgärder handlar om att motivera en dispensansökan för att få flytta på Åkergrodor som enligt inventeringar finns i området och som utpekas som en känslig art. 
H2 Green Steel har uppgett att dem vill flytta på grodorna för att säkerställa att dessa inte tar skada och länsstyrelsen skriver att denna åtgärd kräver dispens. Någon formell dispensansökan har inte presenterats för myndigheten och därför anser dem att förslaget behöver kompletteras.

Illustration över hur stålverket och vätgasanläggningen kan se ut sett från gruvberget.

Länsstyrelsen begär också kompletterade uppgifter till huvudförhandlingen för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inte äventyras, genom att redovisa detta i en dagvattenhanteringsplan och att miljökvalitetsnormerna för luft kan följas. 

Nästa steg i processen är mark- och miljödomstolens huvudförhandling om byggnadsdom för H2 Green Steels tilltänkta verksamhet. Den beräknas hållas i mitten på juni.  

Huvudförhandlingen om villkor för bolagets kommande verksamhet planeras i nuläget äga rum under hösten 2022. 

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!