Menu Stäng

NYHETER

Entreprenörsbostäder är en nyckel i samhällsomställningen
Entreprenörsbostäder är en nyckel i samhällsomställningen

De kommande åren förväntas arbetskraften i Boden att öka med tusentals personer. Nu pågår ett intensivt arbete för att möjliggöra entreprenörsbostäder och motverka att bostadsmarknaden överhettas. 

Bodens kommun förbereder sig just nu på att ta emot de människor som ska vara här och bygga upp, inte bara ett revolutionerande grönt stålverk, utan hela infrastrukturen kopplad till den gröna samhällsomställningen. 

Enligt beräkningarna kan det under en kortare period komma upp till 5 000 arbetare och för kommunen innebär det en tillfällig befolkningsökning på drygt 15 procent. Det skapar olika möjligheter och utmaningar för samhället, en av de främsta handlar om att lösa bostadsfrågan. 

Högt prioriterat projekt

Kommunen har som målsättning att upplåta mark och möjliggöra boende för cirka 3 000 personer i tillfälliga entreprenörsbostäder. Dessa är viktiga för att minska påverkan på den befintliga bostadsmarknaden som annars riskerar att överhettas. Ett scenario som har inträffat på andra platser där behovet av entreprenörer har varit stort. 

– Entreprenörsboenden är en viktig förutsättning för att all entreprenad kopplat till bygget av stålverket och dess kringeffekter ska kunna genomföras. Samtidigt ska kommunen växa och då måste det finnas bostäder för oss som är bodensare idag och för framtida bodensare, då blir tillfälliga boenden oerhört viktiga. Frågan är högt prioriterad och det är därför som arbetet har organiserats i ett eget projekt inom Leva och bo, säger Emma Lundqvist, projektledare för Leva och bo. 

– Redan i dag signalerar försvaret att deras personalstyrka kommer öka, de kommer behöva någonstans att bo och vi har studenter inom spelindustrin som blir fler för varje år så det generella behovet av tillfälliga bostäder i kommunen kommer vara enormt stort kommande år, säger Johan Larsson, projektledare för entreprenörsboende. 

Under 2021 pekades fyra större markområden ut som bra platser för entreprenörsbostäder. Sedan dess har Bodens kommun utrett lämpligheten i dessa placeringar mer ingående. Grunden i arbetet har varit hållbarhetsfrågor i form av inkludering, trygghet och stabilitet. Tillgång till kommunalt vatten- och avlopp och bra infrastrukturförutsättningar har också varit vägledande.  

– Vi har ju fått uppdraget av samhällsbyggandenämnden och den processen pågår. Det handlar dels om att hitta mer mark där det går att bygga tillfälliga bostäder, dels om att skriva arrendeavtal där trygghetsfrågor och samspelet med omgivningen är en stor del, säger Johan Larsson. 

Kommunen har tittat på fler möjliga platser och i dialoger med bland annat polismyndigheten har det också framkommit fördelar med att sprida ut entreprenörsbostäderna på fler mindre områden.  

– Vi vill ju att de människor som kommer hit ska må bra och trivas. Där är inkluderingen och integrationen en jätteviktig del. Ett sätt är att försöka möjliggöra för att dessa ska kunna ta del av närhetslivet, exempelvis genom att komma närmare det breda utbudet av fritidsaktiviteter, säger Emma Lundqvist. 

Trygga miljöer

Polismyndigheten ser också fördelar med att placera entreprenörsboenden på fler områden, framförallt när det kommer till tryggheten. 

– Att sprida ut entreprenörsbostäderna underlättar möjligheten att skapa integration i samhället. Vi vill undvika utanförskap och segregation för att skapa trygga miljöer, säger Sara Ekbom, kommunpolis i Boden 

Sara Ekbom, kommunpolis i Boden.

Batterifabriken Northvolt har genomfört en liknande industrietablering i Skellefteå som den Boden nu står inför. Det har fört med sig värdefulla erfarenheter om vad som har fungerat bra och mindre bra. En framgångsfaktor har varit samarbete mellan myndigheter och företag. Därför har Bodens kommun en tät dialog med bland annat polismyndigheten för att jobba med brottsförebyggande åtgärder. Det samarbetet kommer fortsätta under hela projektet.

– Polisen ser detta över ett större perspektiv där hela Region Nord står inför en samhällsomvandling. Norrland kommer att sättas på kartan, inte bara i Sverige utan även globalt. För regionen innebär det stora möjligheter, men med det finns också utmaningar kopplat till detta. Därför är det extra viktigt att vi har en väl fungerande samverkan med de stora myndigheterna och företag som berörs, säger Sara Ekbom.  

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Prova-på-mässa för framtidens jobb

29-30 september hålls utbildnings- och rekryteringsmässan Future Norrbotten på Bodens Energi Arena. Här får ungdomar, arbetssökande, yrkesväxlare, utbildare och arbetsgivare

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!