Menu Stäng

NYHETER

Ängsyta i centrala Boden för biologisk mångfald
Ängsyta i centrala Boden för biologisk mångfald
Illustration på den nya dagvattenanläggning

Dagvattenanläggningen ”Kvarnbäcken” nedanför kyrkan kompletteras med 500 kvm normal-/torrängsyta för att öka den biologiska mångfalden.

Ängen ansluter till ”Kvarnbäckens” plantering med perenner, fuktäng och strandvegetation i anslutning till en översvämningsyta. Det gör att den biologiska mångfalden av pollinatörer utökas ytterligare.
I och med att många människor rör sig i området lägger vi ut ängsmattor för snabbare etablering. 

Syftet med projektet är att främja pollinerande insekter, öka biologisk mångfald och skapa högre acceptans för ängsytor i tätortsnära miljö. Tanken är att senare kunna komplettera med insektshotell och skyltning för att informera om pollinatörerna och dess betydelse. 

Bakgrunden till projektet är en önskan om att med tiden kunna ersätta fler klippytor till ängsytor i tätortsnära miljö. Det är viktigt att ängsytor blir ett naturligt inslag i tätortsnära miljö.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!