Menu Stäng

NYHETER

550 hektar för den gröna industriella omställningen
550 hektar för den gröna industriella omställningen

En av flera centrala personer i Bodens kommuns samhällsomställning är Cecilia Kvibacke. Hon tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen och är utvecklings- och planeringsansvarig för Boden Industrial Park i Svartbyn.

Cecilia Kvibacke har följt Bodens kommuns utveckling sedan 2011. Från att nya tomter hade stått osålda länge började kommunen arbeta målmedvetet med att öka och marknadsföra Bodens attraktionskraft som bostadsort med nära pendlingsavstånd till Sunderbyn och Luleå. Tomtpriserna gjordes marknadsmässiga och för varje nytt tomtsläpp ökade efterfrågan. Hornsberg, Södra Lillgärdan, tre olika etapper på Brännan, samt Västra Lunda och nu Peetön är exempel på de nya bostadsområden som vuxit fram.

– Vi gynnades av att våra föregångare hade varit framsynta med en planberedskap för bostäder och verksamhetsområden. Vi gjorde en tydlig omvärldsspaning och började titta mer på vad som är unikt för just Boden, vilken diamant vi skulle kunna polera och förfina för att inte bara erbjuda hög kvalitet på boende, utan också hitta nya arbetstillfällen och invånare.

Framtidstro

Ett stöd i alla förvaltningars arbete, är de fem fokusområdena som Bodens kommun anser ha extra hög tillväxtpotential:

  • Elintensiva näringar
  • Återvinnings- och miljöteknik
  • Kulturella och kreativa näringar
  • Hästnäring
  • Besöksnäring och handel

Cecilia Kvibacke har under åren upplevt hur både bodensarna själva och omvärlden har börjat se större möjligheter till en positiv omställning av vår kommun, stolthet och vilja, långt innan H2GS signalerade sitt intresse för etablering här.

Cecilia Kvibacke

”Cross-over”

Cecilia Kvibackes tjänst har tidigt spänt över flera områden där mark- och planfrågor involveras i både samhälls- och näringslivsutveckling. Hon har ett nära samarbete med Boden Business Parks tjänstepersoner inom teknikutveckling, etableringar, energisymbios och näringsliv. Från och med i år har hennes uppgift huvudsakligen handlat om att vara ansvarig för ”siten”, Boden Industrial Park. Det är det markområde på totalt 550 hektar som planeras att utvecklas till ett framtida industriområde för elintensiva näringar i Svartbyn.

– För mig personligen innebär det att jag från och med i år tyvärr inte längre kan namnen på alla som köpt nya tomter och kan stanna på stan och fråga hur de trivs, men det finns det andra kunniga som gör, ler hon.

Lyssna och bemöta

Sedan 2015 när dåvarande samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att arbeta fram en ny översiktsplan har hon från kommunens sida deltagit i den lokala samfällighetsföreningens årsmöten i Svartbyn, givit och fått information och haft en öppen dialog. Under hösten 2021 har stor vikt lagts vid att vara tillgänglig för invånarna i Norra Svartbyn.

– Tillsammans med H2GS har vi haft återkommande möten i olika konstellationer, väldigt välbesökta möten där de senaste omfattade två sittningar när det kommit många. Vi har bemött frågor, svarat, förklarat och lyssnat på deras synpunkter. Vi förstår att det väcker många frågor och även oro, det finns ju ingen liknande industri att visa som exempel. Men H2GS har varit tillmötesgående och återkopplat med fakta och svar.

Nya tiders industriområde

Cecilia Kvibacke poängterar att hela området som kommunen under flera års tid har arbetat med att förvärva inte kommer att bli industriområde. 100 hektar är avsatt och öronmärkt som naturområde i detaljplanen.

– Det här är den nya typen av industriområde, som inte heller finns än idag. Det är ett led i den gröna industriomställningen som måste ske i symbios med naturen, inte på bekostnad av den. Det är vad vi kallar det smarta gröna, säger Cecilia Kvibacke.

Den yta som uppskattas behövas till det fossilfria stålverk och vätgasanläggning fyller drygt 200 hektar. Det innebär att det finns utrymme för fler verksamheter med intresse eller nytta av att finnas här i framtiden.

Och nu då?

I november 2021 gick ett förslag till detaljplan för Boden Industrial Park ut på samråd. I skrivandets stund sammanställs de cirka 35 synpunkter och yttranden som har kommit in från de närboende och även en skrivelse från intresseföreningen som har fått 70 namnunderskrifter. Denna sammanställning redovisas sedan i nästa steg i detaljplaneprocessen.

Inom de närmaste månaderna följer sedan en lagstadgad gång med de prövningar och tillstånd som ligger till grund för hur fortsättningen kommer att se ut.

Teoretisk tidsplan för detaljplanen

Samråd, genomfört under hösten 2021. Granskning, planeras till kvartal 1 2022. Antagande i kommunfullmäktige, kvartal 1 2022. H2 Green Steel kommer lämna in sin tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen.

– Vi ska inte föregå pågående processer, men oavsett är Boden platsen där den gröna omställningen kan ske. Vi har unika förutsättningar och ska nyttja dem.

Läs mer: Detaljplan för Boden Industrial Park | BodenXT

Läs mer: Boden och Luleå i gemensam uppvaktning till regeringen inför den gröna samhällsomställningen | BodenXT

Läs mer: Norrbotten ska leda utvecklingen av det gröna fossilfria stålet | BodenXT

Läs mer: Svartbyn blir platsen för den gröna industriella omställningen | BodenXT

Läs mer: H2 Green Steel bygger storskalig fossilfri ståltillverkning i Boden-Luleå | BodenXT

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Prova-på-mässa för framtidens jobb

29-30 september hålls utbildnings- och rekryteringsmässan Future Norrbotten på Bodens Energi Arena. Här får ungdomar, arbetssökande, yrkesväxlare, utbildare och arbetsgivare

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!