Ängsyta i centrala Boden för biologisk mångfald

Illustration på den nya dagvattenanläggning

Dagvattenanläggningen ”Kvarnbäcken” nedanför kyrkan kompletteras