Projekt

Ny detaljplan för Boden Business Park
Ny detaljplan för Boden Business Park

Bodens kommun har tagit fram ett nytt förslag till detaljplan för markområdet Boden Business Park på Sävastön. Den ska bland annat möjliggöra detaljhandel, vårdcentral och bostäder. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt satsning på utvecklingen av Boden Business Park. Detta genom att skapa en företagspark med en flexibel användning inom olika typer av näringsverksamheter med fokus på kreativitet och mötesplatser. Inom planområdet planeras för användningar som kontor, icke störande verksamheter, centrumändamål, bostäder, hotell, utbildning, vård och handel samt tillfällig vistelse. 
 
Då Bodens kommun planerar en befolkningsökning, med målet 31 000 invånare till 2030 krävs både fler arbetsplatser, bostäder och grundläggande service. Detaljplanen är ett led i denna utveckling. Särskilt angeläget är utvecklingen av närservice för de befintliga och tillkommande bostäderna i  Sävast. Planområdet ligger i ett strategiskt gott läge invid riksväg 97 mellan Boden och Luleå. Planförslaget är förenligt med den fördjupade översiktsplanen för Boden/Sävast.

Samrådsprocess 

Planförslaget är utställt på granskning den 29 april till den 20 maj 2022. Samråd skedde 21 februari – 14 mars. Under den perioden kan närboende och andra intressenter titta närmare på förslaget och komma med skriftliga synpunkter. Därefter besvaras frågor, förslaget behandlas efter inkomna synpunkter och ställs sedan ut på granskning. Efter ytterligare justering utifrån inkomna synpunkter går planförslaget upp för beslut om antagande i Bodens kommuns kommunfullmäktige. 

Detaljplanen finns utställd på följande platser: 

• Stadshuset, fysisk planering, våning 5, öppet vardagar kl. 08:00-12:00, 13:00–17:00. 

• Boden Business Park, Teknikvägen 15, byggnaden Verkstan, Sävast 

• Stadsbiblioteket, Enter Galleria, under ordinarie öppettider 

Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens hemsida: www.boden.se/kommunen/hallbar-utveckling/detaljplan 


Kontakt

Sofia Bergvall, planarkitekt, tel. 0921-621 63 
Lars Andersson, plan- och exploateringschef, 0921-621 43 
 
Eventuella synpunkter på planförslaget vill vi ha skriftligen senast 20 maj 2022 till: Bodens kommun, Fysisk planering, 961 86 Boden eller e-post: fysplan@boden.se. 

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

1 mars 2022
Företaget vill bygga ett imponerande hotellkomplex som verkligen sätter avtryck. Centralt för projektet är hållbarhet och återbruk.    När förslaget på den nya[...]
2 juni 2022
Intresset för Bodens utbildningar inom spelindustrin fortsätter att växa. Nu planerar den kooperativa hyresgästföreningen Bokoop att bygga hållbara studentbostäder på[...]

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

KATEGORIER

Tillhörande dokument

[gallery_tags]

Vill du hänga med?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter om Bodens utveckling direkt i brevlådan!