Menu Stäng

Projekt

Detaljplan för Boden Industrial Park
Detaljplan för Boden Industrial Park

I oktober 2021 presenterade Bodens kommun ett förslag på detaljplan för större etableringar med industriändamål på Boden Industrial Park.

Verksamhetsområdet Svartbyn VU5, även kallat Boden Industrial Park, är ett 550 hektar stort markområde intill Norra Svartbyn, strax sydöst om Bodens tätort. Platsen har god tillgång till grön el och närhet till befintlig infrastruktur. Det skapar unika förutsättningar för att etablera ytkrävande, elintensiva näringar och verksamheter som bidrar till den gröna omställningen av befintlig tung industri.

Syftet med aktuell detaljplanen är att möjliggöra för större etableringar med industriändamål på Boden Industrial Park. Det är här H2 Green Steel planerar uppförandet av en anläggning för produktion av fossilfritt grönt stål. En detaljplan prövar lämpligheten av mark- och vattenanvändningen i ett område och innehåller bestämmelser om hur marken får användas.

Flera verksamheter

Även om H2 Green Steels planer tar stor del av området i anspråk finns det annan mark i den aktuella detaljplanen. Markanvändningarna inom planområdet möjliggör för industri, kontor, odling och restaurang. Planen säkerställer även bevarande av ett större naturområde, inklusive våtmark för den känsliga åkergrodan som bor i området.

Tidsplan

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning där berörda fastighetsägare, innehavare av servitut, myndigheter, organisationer och andra intressenter har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kommunen har sedan besvarat de synpunkter som har kommit in och det slutgiltiga förslaget presenteras för kommunfullmäktige den 17 oktober.

Kontakt

Ansvarig för projektet är fysisk planeringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen, Bodens kommun. Ytterligare information kan ges av: Cecilia Kvibacke, utvecklingsansvarig för Boden Industrial Park, Bodens kommun, tel. 0921-627 06 eller Lars Andersson, plan- och exploateringschef, Bodens kommun, tel. 0921-621 43.

Läs mer: Boden tar nästa steg i samhällsomställningen | BodenXT

Dokument

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

KATEGORIER

Tillhörande dokument

[gallery_tags]

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!