Ny detaljplan för Boden Business Park

Bodens kommun har tagit fram

Detaljplan för nytt villakvarter i Unbyn

Ett förslag till detaljplan för

Detaljplan för infrastrukturområdet Svartbyn

Planen huvudsakliga syfte är att

Nytt planförslag möjliggör höghus i Sävast

Samhällsbyggnadsförvaltningen på Bodens kommun har

MindDig – internationell kompetenssatsning

Drönar vy över Boden centrum

Bodens kommun och Norra Sverige står inför en stor omställning som kommer skapa flera

Detaljplan för Boden Industrial Park

Vy över Boden Industrial Park

I oktober 2021 presenterade Bodens

Växthus som drivs på spillvärme

Boden Business Park, Boden Business

Kulturplan 2022-2026

Vilka förutsättningar behöver kulturen i

Växtzon oändlig – smart grön kompetensutveckling

EU-flagga framför växthus.

Byggnation av ett växthus som tillvaratar spillvärme från en serverhall, har flera fördelar när det gäller nyttjandet av resurser.

Bevarande- och utvecklingsplan för Gruvberget

Under hösten 2021 arbetar Bodens