Menu Stäng

Projekt

Byggnation av ett växthus som tillvaratar spillvärme från en serverhall, har flera fördelar när det gäller nyttjandet av resurser.
Växtzon oändlig – smart grön kompetensutveckling
Växtzon oändlig – smart grön kompetensutveckling

Praktik i växthus kombinerat med en rad individanpassade utvecklingsinsatser ska hjälpa människor i utanförskap in på arbetsmarknaden. Det är syftet med Bodens kommuns projekt Växtzon oändlig. 

Projektet Växtzon oändlig ska kompetensutveckla bodensare som har svårt att få eller behålla ett arbete och lyfta dem närmare arbetsmarknaden. Detta genom att utveckla strukturer, samarbeten och arbetssätt inom kommunen och med det lokala näringslivet. Norra Sverige står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjningen och det här projektet kan göra att fler av de människor som redan lever här kan rustas för att ta plats på arbetsmarknaden. 

Det som gör detta kompetensförsörjningsprojekt unikt är projektet till stor del utförs i ett nytt växthus som värms upp av spillvärme från en dataserverhall, vilket möjliggör odling av närproducerat livsmedel även under vinterhalvåret. Växthuset uppförs och drivs i samverkan mellan Bodens kommun, Boden Business Agency (BUAB), Luleå tekniska universitet, RISE, Sture Nordmark och andra privata aktörer. Det blir dels ett showroom för forskning, ny teknik och innovativa odlingsmetoder men också en plats för kompetensutveckling för Växtzon oändligs deltagare.

Det smarta växthuset under uppbyggnad. Foto: Fotographic.

Individanpassade insatser 

I projektet kombineras praktik, studie- och yrkesvägledning kunskapsinhämtning och andra kompetensutvecklingsinsatser, allt anpassat efter individens behov. Man utgår från de nyckelkompetenser som identifierats av EU och bygger en individanpassad kompetensutveckling utifrån det. Deltagarna har även regelbunden kontakt med arbetsmarknadskonsulent vars funktion är att koordinera resan mot delmål och mål. Studier visar att flera kombinerade insatser där minst en har fokus på arbete är en framgångsfaktor. Bodens kommun är numer anslutna till Samordningsförbundet Södra Norrbotten vilket möjliggör ytterligare insatser i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten. 

Läs mer: Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Tillvarata outnyttjad potential 

Det råder redan kompetensbrist i Boden och den närliggande regionen inom många branscher. När stora företagsetableringar kommer hit väntas kompetensbehovet öka ytterligare. Därför är det enligt Bodens kommun viktigt att ta vara på hela arbetskraftens potential genom att skapa anpassningsbara arbetsplatser som tar hänsyn till individers olikheter. 

Målet med projektet Växtzon oändlig är att ta vara på alla slags resurser, såväl mänskliga som ekonomiska, öka självförsörjningsgraden och synliggöra socioekonomiska effekter av detta. Det ska minska utanförskap, förbättra livskvalitet, minska samhällskostnader och skapa ett stort arbetskraftsutbud som säkrar arbetsgivarnas kompetensförsörjning och den regionala tillväxten. Växtzon oändlig arbetar för att möjliggöra start av långsiktigt hållbara sociala företag där människor tillsammans kan bidra till samhället genom arbete utifrån sina egna förutsättningar. 

Läs mer: Vad är socialt företagande? – Tillväxtverket

Ökad självförsörjningsgrad 

Växthuset är beläget på Boden Plug and Play som kan beskrivas som en företagspark eller industriområde där man testar ny teknik och innovation i liten skala, med ambitionen att skala upp projekten någon annan stans.  

Förhoppningen är att i längden kunna växla upp växthusodlingen till stor skala, i anslutning till H2 Green Steels planerade verksamhet på Boden Industrial Park, och att deltagarna som går Växtzon oändligs odlingskurser ska bli anställningsbara där. Det finns i dag ingen kultur eller tradition av storskalig växthusodling i Boden och därför ses denna kompetensutveckling som ett viktigt tillskott till näringslivet.

I Boden och Norrbotten finns en förhållandevis låg självförsörjningsgrad på livsmedel, särskilt när det gäller frukt och grönsaker, och finns gemensamma regionala mål om att öka självhushållningsgraden. Här kan storskalig växhusodling i Boden vara en viktig pusselbit.

Deltagare 

Projektet Växtzon oändlig har 114 deltagarplatser och vänder sig till människor… 

  • I åldern 16-20 år som valt att avsluta eller inte påbörja gymnasiestudier 
  • Med försörjningsstöd, i åldern 20-64 år 
  • I långvarig arbetslöshet 
  • I långvarig sjukskrivning 
  • Med utländsk bakgrund 

Tidsplan 

Sista augusti 2022 avslutas socialfondsprojektet men verksamheten ska fortsätta och bli en integrerad del av Bodens kommuns kompetensutvecklingssatsningar. 

Ansvariga 

Växtzon oändlig drivs av Bodens kommun och samverkar med flera olika aktörer för att uppnå största effekt för både deltagarna och det lokala näringslivet. Projektet finansieras av Bodens kommun och Europeiska socialfonden, i syfte att öka övergångar från arbetslöshet och utanförskap till arbete eller studier. 

Läs mer om Svenska ESF-rådet och socialfondsprojekt här: Svenska ESF-rådet

Kontakt  

Helena Löfgren, arbetsmarknadskonsulent, Jobbcenter, Bodens kommun, e-post: helena.lofgren@boden.se

Håkan Nordin, näringslivsutvecklare, Boden Business Agency, hakan.nordin@bodenbusinessagency.com.

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

KATEGORIER

Tillhörande dokument

[gallery_tags]

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!