Menu Stäng

Projekt

Bevarande- och utvecklingsplan för Gruvberget
Bevarande- och utvecklingsplan för Gruvberget

Under hösten 2021 arbetar Bodens kommun med att ta fram en bevarande- och utvecklingsplan för friluftsområdet Gruvberget. Detta efter ett beslut från kommunfullmäktige 21 juni 2021.

Planen syftar till att stärka och utveckla det rörliga friluftslivet samt belysa naturvärden och bevarandet av dessa. Planen inkluderar också skötselråd. Planen tas fram i samverkan mellan kommunen och föreningslivet i form av bland annat Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen. En viktig del i arbetet är att samla in idéer, synpunkter och tankar om hur Gruvberget används och om det finns något utvecklingsbehov. I arbetet tas kommunmedborgarnas tankar och synpunkter tillvara, bland annat via en digital enkät.

Medborgardialog

Den första delen i arbetet är att vi tar in synpunkter och idéer från kommunmedborgarna och föreningslivet. Vi utgår från deras erfarenheter och kunskap av hur Gruvberget används och om det finns något utvecklingsbehov. Särskilda föreningsträffar har anordnats och det finns möjlighet att tycka till om Gruvbergets utveckling genom en kartenkät.

Tidplan

Planarbetet koncentreras till hösten då dialogarbetet genomförs. 28 februari 2022 presenteras ett förslag till en Bevarande och utvecklingsplan för Gruvberget. 28 februari till 31 mars 2022 kan man lämna ytterligare synpunkter på förslaget via en digital kartenkät. Förslaget till Bevarande- och utvecklingsplan kommer sedan att revideras utifrån inkomna synpunkter. Planen godkänns slutligen av kommunstyrelsen.

Ansvariga

Arbetet kommer att ledas av Fysisk planering, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektledare kommer att vara Emma Lundqvist, samhällsstrateg och Cecilia Kvibacke, affärsansvariga verksamheter. I arbetsgruppen kommer representanter från skogs- och parkenheten samt avdelningen för kultur, fritid att ungdom att ingå. Johan Gröhn, kommunalråd, kommer att vara politisk representant i arbetet och företräda kommunstyrelsen i dialogerna med föreningslivet och medborgarna.

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

14 mars 2022
Bodens kommun presenterar nu ett förslag till en Bevarande- och utvecklingsplan för friluftsområdet Gruvberget. Föreningsliv och allmänhet bjuds in till[...]

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

KATEGORIER

Tillhörande dokument

[gallery_tags]

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!