Menu Stäng
Näringsliv

Det är här, i norra Sverige, det händer -innovation kopplat till den gröna industriella omställningen -och i Boden satsar vi helhjärtat på att verkligen bli en etableringsplats för verksamheter som vill vara med och bidra till satsningar kring vår tids största utmaningar.

Projekt

Näringsliv

Boden befinner sig mitt i den nya gröna industriella revolutionen. Satsningarna i Norrbotten ligger runt 700 miljarder kronor och de kommande kringeffekterna är oanade. Här är H2 Green Steel en accelerator med satsningen på en integrerad anläggning för storskalig produktion av grönt stål på Boden Industrial Park. Vi satsar helhjärtat på att bli etableringsplatsen för verksamheter som vill vara med och bidra till satsningar kring vår tids största utmaningar. Vi vill utveckla det cirkulära samhället; höja kunskapen, finna innovativa affärsmöjligheter och främja ett cirkulärt och miljöriktigt nyttjande av energi likväl som materialströmmar. Ett exempel på det är växthuset som drivs av spillvärme från datahallar, hjälper människor in på arbetsmarknaden och höjer vår självförsörjningsgrad på livsmedel. 

Boden är också ett innovationssäte när det gäller andra redan etablerade aktörer inom elintensiva näringar då vi har nära till vår gröna energi. Vi är även norra Sveriges hubb för spelutveckling och en ledande aktör inom besöksnäringen, även den en basnäring på en global marknad.

I Boden kan vi stoltsera med ett starkt lokalt näringsliv, ett välmående företagsklimat och en serviceinriktad myndighetsutövning med korta beslutsvägar. Satsningar sker såväl i staden som på landsbygden och vi är oerhört stolta över vår levande landsbygd.

Projekt

Näringsliv

Boden befinner sig mitt i den nya gröna industriella revolutionen. Satsningarna i Norrbotten ligger runt 700 miljarder kronor och de kommande kringeffekterna är oanade. Här är H2 Green Steel en accelerator med satsningen på en integrerad anläggning för storskalig produktion av grönt stål på Boden Industrial Park. Vi satsar helhjärtat på att bli etableringsplatsen för verksamheter som vill vara med och bidra till satsningar kring vår tids största utmaningar. Vi vill utveckla det cirkulära samhället; höja kunskapen, finna innovativa affärsmöjligheter och främja ett cirkulärt och miljöriktigt nyttjande av energi likväl som materialströmmar. Ett exempel på det är växthuset som drivs av spillvärme från datahallar, hjälper människor in på arbetsmarknaden och höjer vår självförsörjningsgrad på livsmedel. 

Boden är också ett innovationssäte när det gäller andra redan etablerade aktörer inom elintensiva näringar då vi har nära till vår gröna energi. Vi är även norra Sveriges hubb för spelutveckling och en ledande aktör inom besöksnäringen, även den en basnäring på en global marknad.

I Boden kan vi stoltsera med ett starkt lokalt näringsliv, ett välmående företagsklimat och en serviceinriktad myndighetsutövning med korta beslutsvägar. Satsningar sker såväl i staden som på landsbygden och vi är oerhört stolta över vår levande landsbygd.

SENASTE NYTT 

Bodens framgångsresa – ett lagarbete över gränsen

Ny industri i Boden blickar mot rymden

Företag går samman för att bygga stort växthus

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!