Menu Stäng
Kompetensförsörjning

Utvecklingstakten i regionen är rekordhög. Det innebär hög konkurrens om arbetskraft. För att klara av den delen av omställningen ser vi världen som rekryteringsplattform och vi samverkar med våra grannkommuner för att attrahera rätt kompetens.

Projekt

Kompetensförsörjning

Den pågående gröna nyindustrialiseringen kommer att kräva ett stort inflöde av människor, inte bara här i Boden utan i hela regionen. För att klara av den utmaningen och nå en sömlös och effektiv kompetensförsörjningsprocess samverkar vi i regionen och utvecklar en gemensam plattform och samordningsstruktur tillsammans. Vi vet samtidigt att all den kompetens som kommer att behövas inte finns i Sverige, så vi lyfter blicken och ser världen som vår rekryteringsbas, bland annat i de globala rekryteringsprojekten MindDig och Responsible shift.

Lokalt och nära jobbar vi nu aktivt med nya, smarta projekt för att få människor som står ett steg från arbetsmarknaden i sysselsättning. Vi skapar nya utbildningar på alla nivåer för att matcha den efterfrågan på kompetens som finns och som kommer. Parallellt stärker vi upp och kompetenssäkrar områden som vård, skola och omsorg, ett måste om vi som samhälle ska kunna växa hållbart. Vi utvecklar också det attraktiva livet utanför arbetet, vilket är ett prioriterat fokusområde för att långsiktigt säkra framtidens nyckelkompetens.

Projekt

Kompetensförsörjning

Den pågående gröna nyindustrialiseringen kommer att kräva ett stort inflöde av människor, inte bara här i Boden utan i hela regionen. För att klara av den utmaningen och nå en sömlös och effektiv kompetensförsörjningsprocess samverkar vi i regionen och utvecklar en gemensam plattform och samordningsstruktur tillsammans. Vi vet samtidigt att all den kompetens som kommer att behövas inte finns i Sverige, så vi lyfter blicken och ser världen som vår rekryteringsbas, bland annat i de globala rekryteringsprojekten MindDig och Responsible shift.

Lokalt och nära jobbar vi nu aktivt med nya, smarta projekt för att få människor som står ett steg från arbetsmarknaden i sysselsättning. Vi skapar nya utbildningar på alla nivåer för att matcha den efterfrågan på kompetens som finns och som kommer. Parallellt stärker vi upp och kompetenssäkrar områden som vård, skola och omsorg, ett måste om vi som samhälle ska kunna växa hållbart. Vi utvecklar också det attraktiva livet utanför arbetet, vilket är ett prioriterat fokusområde för att långsiktigt säkra framtidens nyckelkompetens.

SENASTE NYTT 

Prova-på-mässa för framtidens jobb

Boden kan få en IB-skola så tidigt som 2023

Här är framtidens jobb i Boden-Luleå-regionen

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!