Menu Stäng
Infrastruktur
Det smarta gröna omfattar allt från företagande och industrisatsningar till boende, nya transportsätt och fritidsaktiviteter. Här kan du läsa mer om de projekt som skapats för hantera den samhällsomställning Boden har påbörjat. De har definierats och delats in i fyra områden: Infrastruktur, Leva & Bo, Näringsliv och Kompetensförsörjning.

Projekt

Infrastruktur

Boden står inför en stor infrastruktursatsning som innebär allt från att bygga ut fjärrvärmenätet med spillvärme från fossilfri stålproduktion till järnväg och vägar som ska tillgodose industrins behov. Det handlar också om att ge dig möjlighet att göra klimatsmarta och hälsosamma val när du ska ta dig till jobbet. Vi ska skapa moderna sätt att arbetspendla, hitta vägar till smartare kollektivtrafik och samverka med Trafikverket och grannkommunerna kring järnväg och statliga vägar. Det smarta gröna ska ge hållbarare transporter, mindre trängsel och goda boendemiljöer. Det ska också ge ökad säkerhet, närhet, trivsel och ökat fokus på individens behov.

Projekt

Infrastruktur

Boden står inför en stor infrastruktursatsning som innebär allt från att bygga ut fjärrvärmenätet med spillvärme från fossilfri stålproduktion till järnväg och vägar som ska tillgodose industrins behov. Det handlar också om att ge dig möjlighet att göra klimatsmarta och hälsosamma val när du ska ta dig till jobbet. Vi ska skapa moderna sätt att arbetspendla, hitta vägar till smartare kollektivtrafik och samverka med Trafikverket och grannkommunerna kring järnväg och statliga vägar. Det smarta gröna ska ge hållbarare transporter, mindre trängsel och goda boendemiljöer. Det ska också ge ökad säkerhet, närhet, trivsel och ökat fokus på individens behov.

SENASTE NYTT 

Pilot i Boden kan skapa framtidens elnät

Här sker 20 års utveckling på tre år

Så kan Boden-Luleå se ut 2040

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!