H2 Green Steel

Med sin satsning på världens största produktionsanläggning för grönt stål är H2 Green Steel acceleratorn i den historiskt stora industri- och samhällsomställning Boden och regionen befinner sig i. Den sker här och nu.

H2 GREEN STEEL

FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Den europeiska stålproduktionen släpper ut mer koldioxid än alla flyg som lyfter från Europa. För att klara klimatmålen måste stålindustrin ställas om. Därför bygger nu H2 Green Steel världens största produktionsanläggning för grönt stål i Boden. Målet är att vara igång med produktionen 2024. År 2030 ska anläggningen generera 5 miljoner ton högkvalitativt, grönt, svenskt stål. Det är mer än Sveriges totala stålproduktion idag och motsvarar ett nettoexportvärde på cirka 30 miljarder kronor.

Besök: h2greensteel.com

Vy över Boden Industrial Park

H2 GREEN STEEL

FRÅN FORSKNING TILL VERKLIGHET.

H2 Green Steel satsar på vätgasteknik, digitalisering och en helt integrerad produktionslinje för att ta nästintill fossilfri stålproduktion från forskning till verklighet. Vid traditionell tillverkning i masugn tillförs koks och kol för att eliminera syre från järnmalmen. Det är den primära anledningen till de stora utsläpp som idag är förknippade med stålproduktion. I anläggningen i Boden ersätts masugnstekniken med direktreduktion -en beprövad teknik där naturgas har använts i över 50 år. Skillnaden är att H2 Green Steel ersätter naturgasen med vätgas, vilket resulterar i att de primära utsläppen består av vatten och en sänkning av co2-utsläppen med cirka 95 %.

Nyheter

Vad händer i boden?

Här hittar du nyheter och artiklar kopplat till det smarta gröna i Boden. Vill du vara säker på att inte missa något? 

H2 GREEN STEEL

MER ÄN STÅLPRODUKTION

Processen är mer elintensiv än traditionell stålproduktion, så närheten till grön el är en nyckel-och framgångsfaktor. Dessutom kommer skrot att återanvändas i processen. Spillvärmen från anläggningen kan till exempel bli fjärrvärme för hushåll och andra industrier. Slagg från produktionen kan bland annat användas som bindemedel i betong. På så vis skapas en cirkulär ekonomi runt stålproduktionen som minskar utsläpp, ett effektivt resursutnyttjande och skapar nya arbetstillfällen i regionen. H2 Green Steel fungerar som en accellerator för den industriella omställningen i Boden och resten av världen och är på många sätt sinnebilden av det vi kallar för ”det smarta gröna”. Läs mer om H2 Green Steel på deras webbplats.

Vill du hänga med?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter om Bodens utveckling direkt i brevlådan!