NYHETER

Cykelstråk ses över
BODENXT

BODENXT

Cykelstråk ses över
Cykelstråk ses över

Från Medborgarplatsen strålar sex olika cykelstråk ut från centrum till bostadsområdena. Under hösten har alla cykelvägar inventerats för att öka tillgänglighet och säkerhet.

Ska en kommun uppmuntra till att ta cykeln när det är möjligt måste det finnas bra förutsättningar för det. Därför har kommunen under hösten gjort en omfattande inventering av cykelstråken. De har anlagts till bostadsområdena Bodsvedjan, Heden, Svartbjörnsbyn, Södra Svartbyn, Erikslund/Fagernäs och Sävast. Från dem ska det vara möjligt att ta cykeln till och från centrala Boden, året runt. Cykelstråken undersöks från cykel och noterbara punkter märks ut för åtgärd.

– Vi tittar bland annat på om skyltningen är bristfällig, skicket som tjälskador, sprickor och passager med mera, förklarar Kerstin Chley, transportrådgivare i kommunen.

I takt med ökad inflyttning av arbetskraft med familjer ställs högre förväntningar på cykelvägar och exempelvis cykelparkeringar. Idag finns många av våra arbetsplatser med mer än 20 anställda inom 300 meter till ett cykelstråk. Vi ska också ha en jämställd snöröjning där gång- och cykelvägar och bussgator plogas först, därefter de största vägarna och till sist villaområden.

För att kartlägga gång- och cykeltrafikens frekvens och utveckling i centrum genomfördes i år en manuell mätning av gång- och cykeltrafik klockan 7:00-8:00 måndag – fredag under vecka 37. Mätningen genomfördes på fem infarter till centrum: på Kungsgatan väster om Kungsbron, Kyrkgatan söder om utfarten från parkeringsområdet kvarteret Aspen, Drottninggatan väster om Margaretagatan, korsningen Lundagårdsgatan-Ringvägen och Brogatan väster om Lundagårdsgatan. Denna manuella mätning av gång- och cykeltrafik kommer att genomföras årligen samma vecka.

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Liv i holkarna vid Gruvberget

Förra året skänkte kommunen holkar till Naturskyddsföreningen i Boden. Nu har föreningen undersökt hur många fåglar som har flyttat in

KATEGORIER