Menu Stäng

NYHETER

Det 300 kvadratmeter smarta växthuset drivs på spillvärme
Det 300 kvadratmeter smarta växthuset drivs på spillvärme

Bygget av ett växthus som ska drivas av återvunnen energi från ett datacenter är i gång.
– Första steget är att bygga ett 300 kvadratmeter stort växthus som visar att det fungerar här, nästa steg är att skala upp till stora växthus, säger Håkan Nordin, affärsutvecklare på Bodens Utveckling.

Flera företag samarbetar i projektet på det gamla militärområdet AF1. Det internationella företaget Genesis Digital Assets (GDA) driver datacentret som är på en halv megawatt och vars spillvärme ska driva det 300 kvadratmeter stora växthuset. Boden Business Park och Bodens Utveckling bygger värmeöverföringsdelen tillsammans med det lokala företaget Ventilationsfirma IM och multinationella Systemair. Även Luleå tekniska universitet och det svenska forskningsinstitutet RISE är med i projektet.

Håkan Nordin, affärsutvecklare på Bodens Utveckling, ser många intressanta kopplingar till växthusprojektet. Som att vi ska kunna bli mer självförsörjande genom matproduktion året runt, att tekniskt kunna återanvända energi, cirkulära kopplingar med biogasen men också ur ett socialt perspektiv. Växthuset blir en miljö som kan utveckla människor som idag är en bit från arbetsmarknaden.

– Första steget är att bygga ett 300 kvadratmeter stort växthus som visar att det fungerar här, nästa steg är att skala upp till stora växthus. Vi tittar även på aquaponi, kombinerade grönsaks- och fiskodlingar och olika typer av proteinodlingar, till exempel insekter. För en sak är säker, det kommer att finnas möjligheter till många spännande följdeffekter till de energiintensiva etableringarna som finns och är på ingång till Boden, säger Håkan Nordin.

Den lokala entreprenören Sture Nordmark, Nordmark AB, ansvarar för bygget av växthuset. Han har länge arbetat smart med både återbruk och återvinning. Den cirka en meter höga muren som stålkonstruktionen är fäst vid är uppmurad med återbrukad mursten. För sju-åtta år sedan försökte Sture Nordmark driva ett eget växthus i Boden. Det strandade på att det blev för dyr värme och för dyr ström. Nu är förhoppningen att producera varor som går att sälja till butiker i Boden och övriga Norrbotten.

– Med de moderna LED-lamporna och närheten till datahallen är det ett helt annat läge, säger Sture Nordmark.

Håkan Nordin, Helena Löfgren, Sture Nordmark

Arbetsmarknadsenheten i Boden kommer att bedriva verksamhet i växthuset genom socialfondsprojektet Växtzon oändlig. Målgruppen för verksamheten är personer som haft svårigheter att få ett arbete och som ofta varit i långvarig arbetslöshet. Målgruppen är även unga vuxna som valt att avsluta eller inte alls påbörja gymnasiestudier.

Helena Löfgren är arbetsmarknadskonsulent och projektledare för Växtzon oändlig.

– Vi behöver fler arbetsplatser i Boden där människor kan få ett avlönat arbete anpassat efter deras egen förmåga. Inför kommande behov av arbetskraft är det nu än viktigare att kommunen agerar som möjliggörare för uppkomst av fler sådana arbetsplatser. En form kan vara socialt företagande.

Till hösten 2022 är målet att Bodens kommun genom projektet har skapat en miljö- och klimatsmart social innovation genom ett nytt arbetssätt där personer i långvarig arbetslöshet eller långvarig sjukskrivning har närmat sig eller etablerat sig på arbetsmarknaden. Att det har skapats förutsättningar för ett breddat utbildningsutbud som möter ett nytt kompetensbehov för odling i subarktiskt klimat.

– Det behövs därför en bredare förståelse för hur kommunen som arbetsgivare kan möjliggöra. Det är egentligen inte så svårt men det kräver ett annat mindset där man ser till samhällsnyttan och till vad människor faktiskt kan, snarare än till vad de inte kan. Våga prova mentaliteten är så viktig i dessa frågor, säger Helena Löfgren.

Genom Boden Business Park samarbetar Bodens kommun med Energimyndigheten. Syftet med samarbetet är att främja helhetssyn i energianvändningen och gynna en framtida utveckling av industri inom främst IT-relaterade branscher och livsmedelsproduktion. Ett sätt är att ta tillvara

Läs mer: Växthus som drivs på spillvärme | BodenXT

Läs mer: Ett 300 kvadratmeter smart växthus | BodenXT

Läs mer: Driva växthus med spillvärme från datacenter | BodenXT

Läs mer: Växtzon oändlig – smart grön kompetensutveckling | BodenXT

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

7 mars 2022
Växthusprojektet har väckt intresse på både den nationella och internationella scenen. Research Institute of Sweden har nyligen beviljat 800 000 kronor[...]

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!