NYHETER

Bodens framgångsresa – ett lagarbete över gränsen
Bodens framgångsresa – ett lagarbete över gränsen

Boden klättrar 24 placeringar på rangordningen över kommuners företagsklimat och passerar därmed nivån som har varit målsättningen en längre tid. Annat var det för åtta år sedan då det bara var 16 kommuner som var sämre. Hur är en sådan förändring möjlig? 

Under en serie år har Boden jobbat strategiskt för att långsiktig stärka och utveckla samarbetet med Bodens entreprenörer och det lokala näringslivet. Ett kvitto på hur det arbetet har fungerat kom på onsdagen när Svenskt Näringsliv offentliggjorde rankingen av företagsklimatet bland landets 290 kommuner. 

Resultatet visar att Boden fortsätter sin klättring, från plats 68 till plats 44. Det innebär att Boden än en gång är den kommun i Norrbotten som har bäst företagsklimat, men det betyder också att ett mål har uppnåtts. En ambition som har funnits sedan 2018 när kommunen passerade plats 100 – att ta sig in på topp 50-listan.

– Jag känner mig stolt med det vi har lyckats att uppnå inom organisationen. Vi har skapat ett klimat där vi samarbetar tillsammans med företagen i utvecklingsfrågor som också innebär myndighetsutövning. Det tror jag har varit en framgångsfaktor för oss, säger Mats Berg, näringslivs- och kommunchef. 

Mats Berg, kommun- och näringslivschef.

Men tongångarna har inte alltid varit lika muntra. Året innan han tillträdde, 2014, stod Boden för sin sämsta notering någonsin, plats 274. Där startade också ett strategiskt arbete för att vända den negativa trenden. 

I den strategiska planen, som är styrdokumentet för hela det kommunala arbetet, finns näringslivsarbetet beskrivet. Där lyfts tillväxtprogrammet upp. Vilka de prioriterade tillväxtområdena är, hur många fler företag som ska etablera sig på orten och starta upp varje år och dessutom en tydlig målsättning om att årligen öka med minst 25 platser i rankningen rörande företagsklimatet. 

– I grunden är inte näringslivsarbete särskilt svårt. Du behöver ha kompetent personal, bra ledarskap som skapar modiga medarbetare och en lyhörd inställning. Det är de delarna vi har fokuserat på att utveckla inom den kommunala organisationen, säger han och fortsätter: 

– Rent praktiskt kan det handla om att ha färdiga detaljplaner, snabba handläggningstider på bygglov, att inte ha en beröringsrädsla i tillsynsdelen och en serviceinriktad och lösningsorienterad myndighetsutövning i det vi gör. 

Bodens utveckling från 2013 till 2022. Statistik från Svenskt Näringsliv

Strategiska insatser

En annan del har varit att stärka företagen i kommunen. Det har gjorts på olika sätt genom strategiska insatser från näringslivsutvecklare på Boden Business Park, riktat mot nya och unga företagare och större etablerade bolag. Men också genom ett samarbetsavtal med organisationen Företagarna Boden som går ut på att Bodens kommun delfinansierar en verksamhetsutvecklare och denna fungerar i sin tur som en brygga mellan kommunen och företagen. 

– Det har lett till att vi nu har ett företagsnätverk där ledande tjänstepersoner och handläggare sitter i möten med representanter för våra företag. Syftet med träffarna är inte att sitta och peka finger mot varandra utan ha en dialog och göra varandra bättre genom att följa upp olika händelser och skapa en förståelse för varandras situation. Jag är väldigt glad över att vi har ett engagerat näringsliv som vill vara en del av vår verksamhetsutveckling. 

Två av näringslivsutvecklarna på Boden Business Park är Jörgen Nordqvist och Michaela Strömberg.
–Våra näringslivsutvecklare har gjort ett jättebra jobb med att skapa förutsättningar för ett bra företagsklimat, säger Mats Berg.

Landets hetaste utvecklingsområde

Kommunchefen pratar om vikten av att ha en lyhörd inställning för att fortsätta att utvecklas i en positiv riktning. När någonting blir fel ska det finnas ett lärande förhållningssätt för att undvika att det upprepas. Det tror han kommer bli särskilt viktigt nu när hela samhället ska ställa om.  

– För oss är det jätteviktigt att vi har ett bra företagsklimat, det är en förutsättning för att kunna utveckla vårt lokala näringsliv och få nya företag att vilja komma hit. Nu får vi en gigantisk etablering i H2 Green Steel som skapar fantastiska möjligheter, men det medför också utmaningar på vår nuvarande organisation som kommer få hantera många stora frågor, säger han och tillägger: 

– I det jobbet vill vi inte hamna i en situation där vi glömmer bort våra lokala företag, utan vi vill att de också ska dra nytta av att Boden och regionen är ett av landets hetaste utvecklingsområden de kommande sju-åtta åren. Där blir våra samverkansformer jätteviktiga och Boden Tillsammans är ett bra exempel på hur vi kan uppnå det. 

Gör det tillsammans

Boden Tillsammans är resultat av ett flerårigt arbete som har processats fram genom Företagarna Boden, Bodens kommun, Boden Business Park, Boden Turism, det lokala fastighetsägarnätverket, det lokala handelsnätverket och delar av övrigt näringsliv i Boden.  

Tanken med arbetsformen är att alla tillsammans ska skapa bättre förutsättningar för handel, mötesplatser och event, och att verka för attraktiva affärslokaler, mötesplatser och boendemiljöer.    

– Jag upplever det verkligen som att vi i Boden gör den här resan tillsammans och det gör att det känns extra roligt. Det känns också som att H2GS förstår att deras agerande får stor betydelse för vårt näringslivsklimat och det gör mig hoppfull inför framtiden.  

Svenskt Näringsliv mäter varje år drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Resultatet räknas sedan samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. 

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

Här är duon som tar världen till Boden

Växthus som drivs av spillvärme, markstationer som kommunicerar med satelliter och framtidens elnätslösning. Möt affärsutvecklarna som ligger bakom flera stora projekt

Byggboom på Boden Business Park

En matbutik, ett hälsonav och ett hotellkomplex med entreprenörsboende. Nu växer nya verksamheter fram invid Boden Business Park i Sävast.

KATEGORIER

Vill du hänga med?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter om Bodens utveckling direkt i brevlådan!