3D-Karta

I den här funktionen kan du se detaljplaner i 3D och hur det påverkar närområdet. Detaljplanerna och samrådsunderlag läggs in löpande när nya projekt tillkommer.